Påven försöker översläta skillnaderna mellan kristendomen och islam. När ex-muslimer vill berätta om sitt lidande, hur de hotas och tvingats fly, har påven Franciskus vänt dem ryggen. Om kristendom och islam är lika bra, var då deras uppoffring att konvertera till kristendomen förgäves?

Kristna i hela västvärlden chockades när två jihadister den 26 juli 2016 stormade en katolsk kyrka och slaktade prästen Jacques Hamel. Våldet som kristna drabbas av i islamvärlden hade kommit närmare. Egentligen borde man inte chockeras, islamiseringen av västvärlden borde rimligtvis leda till att västvärlden blir mer lik islamvärlden. Men medier, politiker och kändisar hade sagt att allt var lugnt – och många verkar ha trott på dem.

Påve Franciskus, ledare för världens största kristna samfund, uttalade sig. Men han gjorde mer än att uttrycka sorg. Han gjorde också påståenden om islam. Påven sade att det finns våldsamma katoliker och det finns våldsamma muslimer. Han nämnde en katolik i Italien som mördat sin flickvän och sin svärmor. Det är så klart sant att det finns våldsamma katoliker. Vem skulle förneka det?

Men vad påven inte nämnde är att de två muslimer som attackerade en kyrka och slaktade en präst gjorde det som en del av vad de uppfattade som jihad, det heliga kriget, sanktionerat av Koranen och profeten Muhammeds undervisning. Katoliken som mördade sin flickvän och sin svärmor gjorde det inte i den katolska trons namn och hänvisade inte till katolska läror. Jihadisterna var inga vanliga mördare.

Detta är ett av flera exempel på hur påven försöker översläta skillnaderna mellan kristendomen och islam. Sanningen är att islam och kristendomen är två väldigt olika religioner med två väldigt olika grundargestalter. Jesus var en fredlig förkunnare utan världslig makt. Muhammed var en kung och härförare som utbredde sin religion – och sitt styre – med hjälp av svärdet. Fredliga muslimer kan säga att Koranen ska tolkas annorlunda, uppmaningar till våld ska inte tas bokstavligt. Men det blir svårt att övertyga om att Muhammed, som använde våld, missförstod sin egen Koran.

Påve Franciskus sade att både islam och katolicism har sina fundamentalister. Men mannen som mördade sin flickvän och sin svärmor var ingen katolsk fundamentalist. Fundamentalism betyder att gå tillbaka till religionens fundament, till de centrala skrifterna, och tolka dem bokstavligt. Var säger Jesus att man ska mörda? Ingenstans. Jihadisterna var dock islamiska fundamentalister. Jihad är fundamentalt i den islamiska traditionen. De går tillbaka till Koranen och de vill efterlikna Muhammed och de tidiga muslimerna.

I ett öppet brev till påven, publicerat den 25 december förra året, undrar flera före detta muslimer, som numera bekänner sig till katolsk kristen tro, om han kan svara på varför de hellre ska vara kristna än muslimer. De skriver att de flera gånger har försökt nå påven för att dela med sig av sina erfarenheter och oro, men att han vänt dem ryggen. De före detta muslimerna har gått igenom mycket lidande och gjort uppoffringar för sin kristna tro. De har hotats, brutit med sina familjer och tvingats fly. Profeten Muhammed uttalade klart och tydligt att den som lämnar islam måste dödas och tyvärr finns det muslimer som tar dessa ord på allvar än idag.

Fanns det någon mening med dessa uppoffringar undrar brevets undertecknare. Om kristendom och islam är lika bra, var då allt detta förgäves? Det är en berättigad fråga, för det skulle tvinga påven att tala inte bara om skillnaderna mellan islam och kristendom utan också värdera dem – den ena är bättre än den andra. För man ska väl inte bara vara kristen för att man är född kristen? Man är väl kristen för att det är en sann och god religion?

Påven själv är en reflekterande människa, en intellektuell, inte någon som bara passivt har mottagit sin tro från sina föräldrar. Att han är kristen och inte muslim betyder att han anser att kristendomen är mer sann, mera förnuftig, mera god än islam. Som ledare har han en skyldighet att förklara för kristna varför de ska vara kristna och inte muslimer. Så här står det i brevet:

”If Islam is a good religion in itself, as you seem to teach, why did we become Catholic? Do not your words question the soundness of the choice we made at the risk of our lives?”

Islam och kristendomen gör påståenden som motsäger varandra. Antingen är Jesus Guds son eller så är han det inte. Antingen blev Jesus korsfäst eller så blev han det inte. Du kan inte säga att både påståendena är sanna samtidigt. Koranen och evangelierna kan inte båda vara sanna. Jag vill inflika att själv är jag ateist och tror att alla religiösa skrifter är rent mänskliga produkter, men jag tycker det är viktigt att påpeka att även om de inte är gudomligt inspirerade, så innehåller de olika läror som påverkar vårt samhälle, oavsett om vi är troende eller inte, på olika sätt.

Det tyder på brist på mod och intellektuell hederlighet när påven undviker sådana uppenbara motsättningar, förmodligen för att inte göra muslimer arga. Men påven är en man med stort inflytande i världen och hans överslätande hållning riskerar att fördunkla förståelsen av islam. Vad innebär en fortsatt islamisering av västvärlden? Vi vet hur islam ser ut i islamvärlden. Och hur sprids islam? Genom massomvändelser av européer? Nej, genom massinvandring från islamvärlden. Så islamisering kommer med stor sannolikhet att innebär att västvärlden blir mer lik islamvärlden. Kyrkorna blir färre, moskéerna blir fler. Kyrkor görs om till moskéer. I Frankrike håller islam på att gå om kristendomen som största religion.

Hur har de kristna det i islamvärlden? På de flesta håll ser det mörkt ut med diskriminering och förföljelse. Kristna är idag världens mest förföljda religiösa grupp. Avfällingar, muslimer som blivit kristna, misshandlas och dödas och deras barn tas ifrån dem. Påven bidrar med sina uttalanden om islam till att grumla tänkandet, minska vaksamheten och underlätta den fortsätta islamiseringen i västvärlden.

Det finns dock andra röster inom den romersk-katolska kyrkan. Luigi Negri är en italiensk före detta ärkebiskop och nära vän till den föregående påven Benedictus XVI. I en intervju sade han så här om den ansvarslösa invandringspolitiken i väst: ”Jag är katolik och därför tror jag på att välkomna mångfald. Men det här kan inte ske oövertänkt för annars leder det till krossandet och utplånandet av vårt samhälle”.