ISLAM. Många unga muslimer i Tyskland är islamister visar en undersökning. Nästan en tredjedel av  studenterna kan tänka sig att slåss för och riskera sitt liv för islam. Nästan lika många föredrar sharialag framför tysk lag. Norska författaren Hege Storhaug varnar för ett fundamentalistiskt islam som växer fram i Västeuropa.

I Pfeifferstudien som nyligen släpptes undersöktes sambandet mellan kriminalitet och ursprung bland asylsökande i tyska delstaten Niedersachsen. I studien har man även undersökt unga muslimers attityder. 29,9 procent av studenterna är beredda att riskera sitt liv för islam och 27,4 procent anser att sharialagar är bättre än tysk lag. Islamismen i väst växer hos unga muslimer.

Att skapa en islamisk stat genom krigföring anser 8 procent är rätt. Åtminstone halva gruppen anser att det är acceptabelt att uppnå det målet genom terrorism. En femtedel, 18,6 procent, håller med om uttalandet: ”Det är muslimers plikt att bekämpa icke-troende och att sprida islam över hela världen”.

Uppgifterna anses oroande då Tyskland har en stor muslimsk population då landet har tagit emot mer än en miljon mestadels muslimska migranter de senaste två åren.

Medeltida syn
I en annan österrikisk studie framträder också en medeltida och radikal syn hos de asylsökande muslimerna. Bland annat vill 44 procent av kvinnorna inte ta en man i hand. Mer än hälften anser att de ”otrogna” (infidels) ska straffas av Allah och brinna i helvetet för att de vägrar underordna sig islam. Studien visar även ett stort motstånd mot judar och homosexuella.

En majoritet av de som svarat var under 30 år. Så medan de unga i väst blir mindre konservativa har de som flyttar in i Europa en allt radikalare syn.

Oroad författare
Den norska författaren och debattören Hege Storhaug är en av dem som ser med oro på utvecklingen. Hon  har skrivit den uppmärksammade boken Landsplågan islam. I slutet av förra året höll Storhaug ett tal till Polen på en kongress, där hon uppmuntrar landet att inte öppna för stor muslimsk invandring, som Västeuropa har gjort.

– Vi har förlorat det fria, trygga Västeuropa. Detta till följd av en fundamental krock mellan våra öppna, fria samhällen där individuell frihet för varje människa finns i kärnan av vår civilisation, och på den andra sidan den islamiska kulturen baserad på klanmentalitet och religiösa lagar, sharia.

Våldsamma Medina
Storhaug skiljer på islams Medina-inriktning som är mer våldsam, jämfört med Mecka-inriktningen, mer sekulär islam. Den som sprider sig i Västeuropa är Medina.

– Vi har en islamisk nation mitt ibland oss – en Medinanation. Med hjälp av välmenande, naiva och okunniga men också rädda politiker har den här formen av islam blivit den mest betydelsefulla religionen i Västeuropa.

Ska dominera världen
Storhaug hävdar att islam har blivit viktigare än kristendomen.

– Inte på grund av dess större antal troende, utan snarare för dess egen intensiva, passionerade tro på att de tillhör en världsomspännande supernation som ska dominera världen.

En annan anledning är att de kämpat och vunnit mark mer än någon annan religion eller grupp.

– Inte för att den ödmjukt ber om specialbehandling, utan aggressivt kräver plats för sina doktriner. Detta genom matrestriktioner, klädsel, att motsätta sig kvinnors och homosexuellas rättigheter och till och med motsätta sig yttrandefrihet, kärnan av alla frihetsvärderingar.

Inte integreras
Storhaug menar även att islams följare ”inte har någon intention att integrera när de flyttar till Norge, utan snarare att skapa egna separata samhällen baserade på sin tro inom våra länder”. Samt att Medinamuslimerna inte tvekar att använda våld mot sina kritiker för att paralysera sin omgivning.

I sunnimoskéerna i väst finns Muslimska brödraskapet, salafisterna och jihadisterna.

Fördubblas
Framtidsutsikten i de västeuropeiska länderna är att den snabbväxande muslimska populationen kommer att fördubblas vart tionde år.

– Många har säkert samma tankar som jag, hur kommer Västeuropas vardag att se ut när Medinamuslimerna har fördubblats, till och med tredubblats? Kommer vi som samhälle att vägra stå upp mot den här nya totalitära ideologin, av rädsla för att kallas rasist eller intolerant? Eller av rädsla att det kommer leda till mer våld?

Hennes budskap till Polen är klart:

– I Västeuropa står vi mitt i en krock av civilisationer, den mest dramatiska sedan 1930-talet. Gör inte samma misstag som vi har gjort i väst. Tillåt inte byggen av totalitära moskéer och odemokratiska islamiska grupperingar. Låt inte fundamentalister från islamvärlden komma in i ert älskade land. Ta hand om Polen. Kanske en dag måste vi fly till er för att kunna leva i frihet, säger Hege Storhaug.