Ungerns premiärminister Viktor Orban har medverkat vid seminarium i tyska delstaten Bayern. Där poängterade han vikten av att upprätthålla lagarna, särskilt i krissituationer. Under migrationskrisens inledning 2015 visade Orban handlingskraft och säkrade EU:s yttre gränser genom att bygga stängsel.

Det tyska regeringspartiet CSU i Bayern, Tysklands näst största delstat, har en långvarig relation med Ungerns premiärminister Viktor Orban. Han fick 2011 av CSU-stiftelse motta ”Franz Josef Strauss-priset” och har en nära relation med Bayerns förre regeringschef Edmund Stoiber.

CSU i Bayern vill utveckla vänskap med andra centraleuropeiska stater som Ungern och Österrike, som nu fått en migrationskritisk regering. Inte minst känner CSU stor sympati för Viktor Orban på grund av hans insatser för att fälla det kommunistiska förtrycket i Östeuropa.

När CSU-seminariet i kloster Seeon inleddes 4 januari förklarade Bayerns regeringschef Horst Seehofer på kritiska journalistfrågor att Viktor Orban är demokratiskt vald premiärminister i ett EU-land. ”Partners måste tala med varandra”. På frågan om han anser att lag och ordning respekteras i Ungern svarade Seehofer att Orbans politik grundar sig på rättsstatens principer.

Efter seminariet sa Viktor Orban till den samlade pressen:

– Jag har sagt att migrationsproblemen blivit ett demokratiskt problem. Européerna har en klar vilja. Vi kan tala om en folkvilja som är otvetydigt. Man vill inte leva under terrorhot, utan vill ha säkerhet. Man vill att gränserna ska vara bevakade. Och man vill att de som inte har några skäl att leva inom Schengen ska lämna området och sänds tillbaka där de får påbörja ett nytt liv.

– Under gångna år har jag frågat om det kommer att vara möjligt för oss att säkerställa folkviljan. Ledande politiker i Europa har inte gjort det folk vill. Det är i sig ett brott mot demokratins principer och denna konflikt måste lösas. Jag har sagt till våra Bayerska vänner att 2018 ska bli året då folkviljan återupprättas. Och att Europas folk steg för steg kommer att se till att beslut kring migrationsfrågor måste stämma överens med deras intressen.

– Herr Seehofer har lärt mig mycket, bland annat vikten av att inte tillåta olaglig tillämpning av gällande lag. Lagar måste alltid följas. Ju högre syfte, ju större problem, desto viktigare blir det att lagar efterlevs.

– Jag kan blygsamt med stolt säga att Ungern är ett land som förstår lagarnas överhöghet. Från första början stod vi för att skydda och säkra gränserna och passunionen Schengen. Vi byggde stängsel för att upprätthålla gränskontrollen, medan det uppstod kaos och laglöshet i andra delar av Europa.

– Jag har gjort klart för våra Bayerska partners att Ungern agerar för lag och ordning, och att ni nu liksom då, 2015, gärna får se mig som den europeiska gränskontrollens kapten.

*

Se mer: Die Zeit i Viktor Orbán står utan tvekan för lag och ordning, uttalande av Viktor Orban på YouTube,