Sedan Miljöpartiet fick igenom ”gymnasieamnestin” för dem som fått avslag på asyl och uppehållstillstånd, får polisen inte utvisa någon som lämnat in ansökan om gymnasiestudier. Det gäller inte bara unga ensamkommande, utan alla som skulle utvisas, också kriminella.

Lagen om undantag från utvisning av ensamkommande utan uppehållstillstånd började gälla 1 juni 2017. Nu visar det sig att alla som ska utvisas, även vuxna och kriminella, kan skicka in ansökan om gymnasiestudier och på det sättet förhindra polisen från att verkställa utvisning. Även när dessa personer fått nej till studier, kan polisen inte utvisa den som samma dag skickar in en ny ansökan om gymnasiestudier.

Antalet personer som söker uppehållstillstånd enligt denna lag ökar nu snabbt. Många har upptäckt denna lucka i lagen.

Gränspolisen är kritisk.

– Om man inte får gymnasietillstånd kan man lämna in en ny ansökan, och då inträder ett nytt verkställighetshinder, säger Patrik Engström, chef för gränspolisen till TV4.

Så som lagstiftningen är formulerad kan man skjuta upp sin utvisning hur länge som helst.