DEBATT. Istället för att som Socialdemokraterna se al-Fatah som systerparti, borde Sverige ytterligare legitimera Israels existens genom att ge Jerusalem titeln som officiell huvudstad, skriver Ungsvenskarnas Tobias Andersson och Gabriel Kroon.

Tidigare i december valde Donald Trump, som första amerikanske president, att verkställa kongressens beslut från 1995 och flytta den amerikanska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem – och därmed indirekt legitimera Jerusalem som Israels huvudstad.

Ungsvenskarna anser att den svenska regeringen bör följa i USA:s fotspår och likaledes erkänna Jerusalem som officiell huvudstad i Israel – Mellanösterns enda demokrati och mest jämställda land.

Den uråldriga och komplexa konflikten mellan Israel och närliggande områden har sedan Israels bildande efter andra världskriget präglats av en ständig krigsföring, framförallt av arabländerna Jordanien och Egypten mot Israel. I ljuset av militära anfall mot Israel, försök att demontera den judiska staten och fördriva befolkningen från deras historiskt rättmätiga land så har Israel bevarat sin självständighet i och med krigen 1948, sexdagarskriget 1967 och Jom kippurkriget 1973.

Samtidigt har den tydliga antisionismen inom de muslimska länderna i mellanöstern gett upphov till en omfattande och växande antisemitism i regionen där tidigare terroristfrämjandegrupper idag utgör styrande delar i staten Palestina. Det största partiet, al-Fatah samarbetar med organisationer som har direkta kopplingar till terrorism och attacker mot civila israeler. Bland de representerade partierna återfinns DFPL, terrorstämplade av USA fram till 1999 och mest kända för massakern på 25 judiska skolbarn och lärare 1974. Samt Folkfronten för Palestinas befrielse, terrorstämplade av såväl EU som USA och delaktiga i ett flertal attacker mot israeliska civila samt massakern i en judisk synagoga 2014.

Detta går inte att bortse från i diskussionen om en tvåstatslösning på sikt. Samtidigt har regeringen och i synnerhet Socialdemokraterna försvårat situationen ytterligare. Erkännandet av Palestina, trots dess tydliga brist på demokrati och mänskliga rättigheter, förbättrade inte den diplomatiska relationen.

Margot Wallström är den enda av EU:s 28 utrikesministrar som är persona non grata i Israel och innehavaren av en plats på Simon Wiesenthal-centrets lista över 2016 års värsta antisemitiska händelser, en bedrift få kan överträffa.

Istället för att visa på en neutralitet och anamma den reella situationen i regionen så har man valt att närma sig Palestina. Det är tydligt att al-Fatah, tidigare referat till av Löfven som systerparti har satt sin tydliga prägel på socialdemokratisk utrikespolitik. Detta har vi inte minst blivit uppmärksamma om under våra diskussioner med internationella företrädare från olika israeliska och judiska organisationer. Sverige uppfattas idag, genom regeringens ageranden, som ett av de mest israelkritiska länderna i västvärlden – trots vår egen utsago om att vara en neutral tredjepart.

Vi uppmanar den svenska regeringen att följa i Amerikas fotspår – flytta den svenska ambassaden till Jerusalem och därmed ytterligare legitimera Israels existens genom att ge Jerusalem titeln som officiell huvudstad.

Inte bara för att visa vårt stöd till det mest jämställda landet, där kvinnor tillåts köra bil, dödstraff inte utfärdas och inrikespolitisk säkerhet råder. Jerusalem är, och har alltid varit, Israels verkliga huvudstad. Tre tusen år av historia kan inte förkastas för att blidka hatiska, antisemitiska grupper som inte tvekar till att använda våld och terror för att få sin vilja igenom.

Tobias Andersson
Nationell talesperson, Ungsvenskarna

Gabriel Kroon
Internationell sekreterare, Ungsvenskarna