Igår förlorade regeringen omröstning i riksdagen om sjukskrivning. En bortre gräns ska återinföras. Sverigedemokraterna röstade för detta eftersom man inte vill att människor ska hamna i långa sjukskrivningar, utan bemötas med aktiva åtgärder.

Till Sveriges Radio säger Paula Bieler (SD), ledamot i socialförsäkringsutskottet, att varken det dåvarande eller dagens system fungerar optimalt. Hon nämner att personer fastnat i kontinuerligt bidragsberoende, utförsäkrats eller inte fått tillräckligt stöd att faktiskt återgå i arbete.

I och med SD:s stöd av Alliansförslaget röstade en majoritet i riksdagen för en beställning till regeringen om att återinföra den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Men regeringen kan undvika att lägga fram förslag i ärendet före valet. Paula Bieler vill se agerande från regeringens sida.

– Om regeringen tog sitt ansvar skulle den tillsätta en arbetsgrupp och se över vad man kan göra åt bristerna idag, säger hon till SR.

Jennie Åfeldt (SD), som också är ledamot av socialförsäkringsutskottet, påpekar att SD var emot borttagande av den bortre tidsgränsen när de rödgröna fattade beslutet 2014.

– Inte minst därför att tunga remissinstanser redan då kunde förutspå enorma kostnader för skattebetalarna och stor risk för enskilda människor att hamna i evighetslånga sjukskrivningar. Nu visar det sig föga förvånande att dessa farhågor besannats. Det har dessutom, i ett flertal fall som uppmärksammats i media, beskrivits hur även den nuvarande regeringens modell fått till följd att människor i praktiken utförsäkras, trots frånvaro av bortre tidsgräns.

– Vi menar att det nuvarande systemet är både kostsamt och riskerar att svika de sjuka, och i värsta fall förvärra tillståndet för många sjukskrivna. Därför välkomnar vi alliansens förslag om en översyn av rehabiliteringskedjan. Sverigedemokraterna kommer dock inte att acceptera en tillbakagång till regeringen Reinfeldts ordning, där sjuka människor lämnades åt sitt öde efter en viss tid. Vi arbetar istället på ett reformförslag för ett ekonomiskt hållbart system som fokuserar på människors rätt att få vård och rehabilitering i tid, samt stöd att återgå till arbete på bästa möjliga sätt, säger Åfeldt enligt pressmeddelande.