Finansminister Magdalena Andersson ”varnar” för SD:s invandringspolitik i helgintervju. Om hon frågat dem med invandrarbakgrund hade hon kanske begripit bättre.

Eftersom de etablerade partierna tvingats närma sig Sverigedemokraterna klarar man inte av att föra en saklig debatt, utan ägnar sig åt smutskastning. Sverigedemokraterna beskylls för allehanda onda avsikter. Särskilt Socialdemokraterna är rädda för att förlora väljare i takt med att låginkomsttagare förlorar välfärd som styrs över till en migrationspolitik som tar emot hundratusentals nyanlända och kostar hundratals miljarder kronor. Det går ut över pensionerna, den sociala servicen, omsorgen och sjukvården.

Sverigedemokraterna har från början varit för en restriktiv invandring. Det gynnar också de invandrare som har etablerat sig och sköter sig. En mindre invandring, så som skett under alla århundraden, är till fördel för landet, medan stora volymer är skadliga.

Här finns alltså nyanser i Sverigedemokraternas invandringspolitik som Socialdemokraterna och de andra gamla partierna försöker förtiga och förvränga. Men att dessa nyanser finns, bevisas kanske bäst av att Sverigedemokraterna numera har en stor andel invandrare i sin väljargrupp.

I SCB:s senaste partisympatimätning framgår flera intressanta uppgifter.

1) Det är 2,6 procentenheter fler utrikesfödda kvinnor som sympatiserar med Sverigedemokraterna än inrikes födda kvinnor.

2) Mellan maj och november 2017 har andelen utrikesfödda kvinnor som sympatiserar med SD ökat.

3) SD har 1,7 procentenheter fler utrikesfödda kvinnliga sympatisörer än C, L och KD tillsammans.

4) SD har ungefär dubbelt så många utrikesfödda manliga sympatisörer som var och ett av partierna C, L, MP och KD.

5) Av samtliga väljare med utländsk bakgrund har SD fler sympatisörer än C och L tillsammans.

SCB:s undersökningar visar att Sverigedemokraternas budskap om att vi i Sverige bygger bilar och inte bränner bilar, har en stark resonansbotten i förorterna som drabbas av kriminalitet och våld.

Magdalena Andersson (S) borde kanske tala med kvinnliga väljare innan hon gör sina hatfyllda utfall, eftersom de inte delar hennes trångsynthet. Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L) kanske borde fundera på varför utlandsfödda kvinnor i så stor utsträckning hellre väljer Jimmie Åkesson än deras egna partier.

När man studerar hur olika väljarkategorier röstar framgår att skrämselpropaganda och smutskastning inte fungerar. Väljarna ser till hur verkligheten utvecklas. Och mest påtaglig är den minskade tryggheten i utsatta förorter. Därför ökar det enda parti som tar problemen på allvar, och inte bortförklarar våldet.

Det vore en välgärning för det svenska samhället om valdebatten kunde handla om verkligheten och förutsättningarna i väljarnas vardag, istället för att kasta osakliga epitet efter politiska motståndare. Men det är nog för mycket att begära. Vad annat än smutskastning har de gamla partierna att komma med?