Sett till blocken ligger allianspartierna 0,4 procentenheter under valresultatet 2014, de rödgröna ligger 0,2 procentenheter under valresultatet. Bara Sverigedemokraterna ligger som tredje block över valresultatet, med 1,9 procentenheter.

De borgerliga leder med 2,8 procentenheter över de rödgröna, 39,2 mot 36,4 procent. Allt enligt SCB:s novembermätning som publicerades på tisdagen. I den ligger Sverigedemokraterna på 14,8 procent.

Två riksdagspartier ligger under spärren, Miljöpartiet på 3,8 procent och Kristdemokraterna på 3,1 procent.

SCB har tidigare visat sig underskatta vissa partier, som C och SD, medan man överskattat andra, som S och V. Om vi jämför SCB:s majmätning 2014 med valresultatet 2014, och överför den differens som då fanns till den nu publicerade novembermätning får vi följande resultat.

C: 9,5 blir 10,7 procent
L: 4,2 blir 4,3 procent
M: 22,2 blir 22,8 procent
KD: 3,1 blir 3,8 procent
S: 32,6 blir 28,3 procent
V: 7,0 blir 4,7 procent
MP: 3,8 blir 2,7 procent
SD: 14,8 blir 19,6 procent

Omräknat till mandat, då KD och MP åkt ut, blir fördelningen så här, i den justerade SCB-mätningen.

Utifrån de siffror som SCB:s novembermätning visar har Sverigedemokraterna olika starkt stöd i olika delar av landet. Här framgår väljarstödet i de åtta regioner SCB redovisar. Starkast är partiet i syd, alltså Skåne och Blekinge. Även om partiet är svagare i Stockholms stad, är man ändå fjärde största parti där.

Norrland: Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län
Mellan: Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län
Stockholms län (utom Stockholms stad)
Stockholms stad
Mitt: Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län
Väst: Hallands och Västra Götalands län
Småland med öarna: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län
Syd: Blekinge och Skåne län