När synagogan i Göteborg attackerades i helgen blev det en nyhet runt om i världen. En av Israels största morgontidningar, Haaretz, tar upp läget för svenska judar på ledarplats.

Artikeln med rubriken, ’Shoot the Jews’: How Sweden’s Jews Just Became Key Targets for Violent Muslim Anger Over Trump’s Jerusalem Move inleds med en ingressen:

”En synagoga blir brandbombad, demonstranter ropar på arabiska att judar ska skjutas. Bli chockad, men inte förvånad. I Sverige har anti-judiskt hat bland muslimer, som också drabbas av orättvisor, blivit en återkommande form av rasism som är tabu att diskutera.”

Artikeln diskuterar det svenska debattklimatet och att vissa former av rasism inte tas på allvar:

”Paulina Neuding, en svensk journalist som länge rapporterat om antisemitism, skriver till mig. ’Olyckligtvis gäller tabu i denna fråga. Politiska etablissemang har varit ovilliga att erkänna att problemen är en konsekvens av svensk invandringspolitik. Därför har man engagerat sig i stora gester, som kippah-walks, men uppenbart utan att fundera över om detta är en tillräcklig motåtgärd mot hatet man vill motverka.’

Omskrivningen ’svenskar med rötter i Mellanöstern’, som är så vanlig i diskussionen om vilka som finns bakom denna sorts antisemitism i Sverige, är ett bevis på hur antijudiska åsikter bland muslimer har blivit en form av rasism som man inte vågar nämna med sitt rätta namn.

Det har förekommit många högprofilerade initiativ, både på regerings- och gräsrotsnivå, för att motverka spänningar mellan muslimer än judar, men för Neuding är den senaste veckans händelser ingen överraskning. ’Trots allt, vi har sett liknande scener tidigare i Malmö och Helsingborg med öppna angrepp mot judar’, säger hon.”

Det är frågan om man i utlandet har en klarare syn på svenskt samhällsklimat än vad flertalet riksdagspartier i svenska riksdagen har.