DEMOGRAFI. Europa förändras i och med den stora muslimska invandringen. Sverige är det land som i särklass kan ha störst muslimsk andel av befolkningen om 30 år.  År 2050 kan drygt 30 procent av Sveriges befolkning vara muslimer.

Forskningsinstitutet Pew Forum har räknat på tre möjliga scenarion för utvecklingen i Europa, beträffande andel muslimer till följd av den höga invandringen från muslimska länder samt de högre födelsetal dessa grupper har.

I dag är 8,9 procent av befolkningen i Sverige muslimer, enligt Pew Forums data. Bara Frankrike och Bulgarien har större andel. 

Men Sverige kan ha en klart större andel muslimer år 2050. Och siffror visar i en jämförelse att Sverige är det land som i särklass kommer toppa listan i Europa. 

Tre scenarior
Med hög invandring, som under åren 2014-2016, kommer 30,6 procent av de som bor i Sverige 2050 att vara muslimer.

Är invandringen medelstor kommer Sveriges andel att vara 20 procent. 

Vid ett stopp av invandringen kommer andelen av befolkningen som är muslimer i Sverige att vara 11 procent.

Kommer att öka
Ett genomsnitt av alla EU-länder visar samma trend, fast inte lika stor som för Sverige. Gemensamt för alla tre scenarior är att andelen muslimer i Europa kommer att öka.

 

Hög invandring
Om invandringen till Europa skulle vara hög kommer 14 procent av Europas befolkning att vara muslimer år 2050. Sverige skulle då ha dubbelt så stor andel som snittet i Europa.

Med en medelstor invandring skulle Europa år 2050 ha en befolkning där 11,2 procent är muslimer.

Stopp
Om all invandring stryps kommer andelen muslimer i Europa att gå från dagens 4,9 procent till 7,4 procent.

Ser olika ut
Prognosen ser väldigt olika ut för olika europeiska länder. I Östeuropa kommer andelen muslimer att vara väldigt liten medan det i Västeuropa är tvärtom. 

Andelen muslimer förväntas alltså öka även vid invandringsstopp, eftersom muslimerna generellt är yngre än befolkningen i övrigt, samt att födelsetalen är högre.