POLISKRISEN. 306 konstaterade skjutningar har skett i Sverige hittills i år. 41 personer har dött och 135 skadats. Dessutom minskar kåren istället för tvärtom. – När året är slut är vi minst 300 poliser färre än vid årets början, skriver polisen Peppe Larsson.

Från juli, som hade exceptionellt många skottskadade, och framåt har det totala antalet skadade per månad fortsatt att vara på högre nivåer jämfört med första halvårets månader. Det skriver polisen på sin hemsida. Region Stockholm och region Syd har flest skjutningar, 110 respektive 92 hittills i år. Region Nord har minst antal skjutningar, fem stycken.

En stor andel av skjutningarna bedöms vara kopplade till konflikter mellan kriminella. Konflikterna bottnar ofta i narkotikauppgörelser, rivalitet och hämndaktioner. Brottsoffer och gärningsmän är unga, många är födda på 90-talet, och svåra att motivera med sociala insatser, skriver polisen vidare.

Tätbebyggt område
En majoritet av skjutningarna sker på allmänna platser i tättbebyggt område. Andra vanligt förekommande brottsplatser är skjutning mot fordon i rörelse alternativt skjutning mot bostad eller annan byggnad. Skjutningarna är numera mer omfattande och hänsynslösa.

– I dag skjuter man mer urskillningslöst, tre magasin i stället för tre skott, säger Patrik Hertzman förste forensiker och vapenundersökare på Nationellt forensiskt centrum.

Tomma platser
De dystra siffrorna sammanfaller med tomma platser på polisskolan. 624 personer erbjuds en plats till nästa utbildningsstart men det innebär ändå att 500 platser står tomma.

– Det är i stort sett en hel termin som går tom, så att säga, säger polisen Peppe Larsson som arbetat som polis i tio år.

– Det finns tyvärr fog för att allmänheten bör vara orolig.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz är också oroad.

– Det här är inte hållbart. Vi kommer inte att klara vårt uppdrag till slut om vi inte får in fler kvalificerade sökande, säger Lena Nitz.

Kolleger lämnar
Samtidigt som platser står tomma fortsätter poliser att lämna yrket i hög takt. Hittills i år har närmare 480 poliser lämnat av annat skäl än pension.

– När året är slut är vi minst 300 poliser färre än vid årets början, skriver Peppe Larsson på tvitter.