I Skaraborg vill var tredje politiker att ”det ska vara förbjudet att publicera bilder som kan vara kränkande för religionsutövare”, enligt en undersökning genomförd av lokala medier.

På flera punkter vill lokala politiker spontant inskränka yttrandefriheten när de får konkreta frågor om att införa förbud av olika slag.

Enkätsvaren bekymrar Nils Funke, expert i yttrandefrihetsfrågor.

– Man tappar ju andan i första skedet. Är det sådana här strömningar som finns även hos etablerade politiker och partier? En del av yttrandefriheten är att människor ska få säga sådant som upprör och skapar oro och utmanar rådande värderingar, säger Nils Funcke enligt SVT.

Att var tredje politiker i Skaraborg enligt enkäten vill förbjuda det som kan vara kränkande för religionsutövare är chockerande, skriver Nima Dervish i sin krönika i Dagens Samhälle.

– Tanken svindlar. Inser dessa politiker hur [mycket] som skulle behöva förbjudas? Hur gör vi när religionerna kränker varann? Ett förbud kräver ett straff för den som bryter mot det. Vad ska straffet bli? Det vore just snyggt om iranier som flytt teokratin för att få uttrycka sig fritt, fängslades här istället! Skaraborgspolitikerna skulle få tackkort från ayatollan för gott samarbete, skriver han.

Enkäten som rör öppenhet och tryckfrihet genomfördes i samarbete mellan Skaraborgs Allehanda, Mariestads-tidningen, Nya Lidköpings-tidningen och P4 Skaraborg.