Sverige har en polistäthet anpassad till nordisk demografi och nordisk social tillit. Problemet är att Sverige snart inte har en nordisk demografi längre. Vårt samhälle består alltmer om etniskt-religiöst segregerade områden utan europeiska värderingar, och i sådana krävs avsevärt fler poliser per capita jämfört med traditionell svensk miljö.

Ingen kan ha undgått att fem män frikändes från anklagelser om en gruppvåldtäkt i en trappuppgång i Fittja. Södertörns tingsrätt, som alltså friade männen, ansåg att polisutredningen var så dåligt utförd att det gjordes en JO-anmälan. Bland annat dröjde det tio månader innan relevanta brottsplatsundersökningar gjordes.

Polisen i sin tur har brist på resurser, i september rapporterades exempelvis att misstänkta barnvåldtäkter inte utreds, på grund av att grövre brottslighet prioriterades. Läs igen, barnvåldtäkter lades åt sidan.

Andelen av den kvinnliga befolkningen som uppger sig ha utsatts för sexualbrott rakar i höjden, enligt Brottsförebyggande rådet fyrdubblades den nästan mellan 2011 och 2016. Vidare sjunker uppklarningsprocenten för våldtäkt, när anmälningar läggs åt sidan tillsammans med ett berg av icke utredd vardagsbrottslighet. Endast var sjunde vardagsbrott klaras upp.

Antalet ”skjutningar”, som regel väpnade uppgörelser och hämndaktioner mellan olika grupperingar, ökar likaså dramatiskt. Polisen benämner 61 områden i Sverige som ”utsatta”, vilket innebär parallella rättsstrukturer och kriminell påverkan på lokalsamhället.

Där polisen inte har resurser att närvara träder i bästa fall väktare in. Säkerhet är alltså för den som bor i rätt område, eller som kan betala.

Det hela kokar ned till en skriande brist på poliser. Sverige har en polistäthet anpassad till nordisk demografi och nordisk social tillit. Problemet är att Sverige snart inte har en nordisk demografi längre. Vårt samhälle påminner alltmer om den franska modellen med etniskt-religiöst segregerade förorter, där europeiska värderingar inte gäller, med skillnaden att Frankrike har avsevärt fler poliser per capita jämfört med Sverige.

Och trots ökande segregation ökar inte antalet poliser. Enligt Sydsvenskan har antalet poliser legat konstant runt 20 000 mellan 2010 och 2017, minskningen per capita är alltså påtaglig, givet att befolkningen har ökat. ”Läget är akut! Det har aldrig varit så illa”, uppgav Sophia Willander, ordförande i Polisförbundet Syd, i höstas.

Länge klingade Sverigedemokraternas framsynta krav på fler poliser helt ohörda, nu är det en ståndpunkt som delas både regeringen och Alliansen. Men det är så dags att reagera när det på sätt och vis är försent, vi skulle ha behövt fler poliser för länge sedan. Problemet är också att poliser i ökande omfattning hoppar av yrket, situationen beskrivs av en polisman i en intervju för SVT Nyheter som ”en tickande bomb”. De poliser vi fortfarande har är överbelastade och underbetalda, samtidigt som polisutbildningarna inte kan fylla sina platser med aspiranter som uppfyller kraven.

Vi talar här om samhällets kanske allra viktigaste uppgift, att skydda medborgarna från kriminalitet.

Misslyckas detta råder snart djungelns lag, där skydd av liv och egendom blir en fråga för den enskilde att lösa på egen hand, den definitiva spiken i folkhemmets likkista. Dessvärre är vi redan där idag vad gäller vissa områden.

Så här i juletider vore alltså några tusen nya poliser vore en mycket lämplig julklapp till det svenska samhället. Det handlar om att se över arbetsförhållanden och karriärvägar så att polisyrket blir mer attraktivt på både kort och lång sikt, vilket just nu borde prioriteras mycket högt.

Om vi bortser från de kriminella själva och vissa väldigt vilsna vänsterintellektuella kretsar, där hat mot polisen är legitimt, borde detta inte vara det minsta kontroversiellt. Återstår sålunda att fördela om resurser i statens budget till förmån för polisorganisationen, vilket jag på helt egen hand skulle klara av på fem minuter.

Att regeringen misslyckas under fyra år måste alltså innebära ett underbetyg.

*

Se mer: BRÅ i Statistik utifrån brottstyper, SVT i Polisen hinner inte med våldtäkter pga mord och Polisen Lars: det är en tickande bomb, Expressen i Polisen klarar upp färre våldtäktsfall, Sydsvenskan i Polisfacket slår larm: antalet poliser i Sverige sjunker och Färre sökande till polishögskolan.