Det har framställts som att den kulturprofil som flera kvinnor anklagar för våldtäkt skulle fått kunglig medalj beviljad av hovet. Nu avslöjar Riksmarskalken att hovet vägrade, men regeringen gav honom medalj ändå.

Kungahuset tillhör dem som inte fallit för ”kulturprofilen”. Däremot tycks hela svenska kulturvänstern varit angelägen att belöna honom, och trots tydliga tecken på skamligt, om inte också kriminellt, beteende mot kvinnor.

Riksmarskalken och professorn Svante Lindqvist skriver i DN att han i brev fick förslag på att profilen borde få kunglig medalj.

”Jag lade brevet till handlingarna utan åtgärd; övertygad som jag var efter vad jag hade hört om Kulturprofilen att denne ej var värdig en Kungens medalj.”

Det finns dock ett annat sätt att få medalj, och det är att gå via den rödgröna regeringen, som kan ge utländska medborgare den svenska kungliga Nordstjärneorden.

Statsminister Stefan Löfven och kulturminister Alice Bah Kuhnke gick alltså runt kungen för att kunna ge kulturprofilen medalj för allt han gjort i Sverige.