DEBATT. De högljudda på den yttersta vänsterkanten har kidnappat den nya feminismen och inneburit att debatten har flyttat åt vänster. Personligen anser jag att allt fler i samhället föraktar unga föräldrar, skriver Alexander von Uckermann, familjepolitisk talesperson hos Ungsvenskarna.

När ska du skaffa familj? En fråga som många möter men som många gånger inte leder till ett vettigt svar. Vi ser att i denna tid så läser allt fler på högskola och universitet. Med den nya tekniken finns det allt färre enkla jobb, samtidigt som allt fler strävar efter att klättra upp i karriären. Att bilda familj kräver tid, och tid är en bristvara i dagens Sverige.

Enligt statistik från SCB så avvaktar allt fler med att skaffa sitt första barn. Rapport ”Barnens tid med föräldrarna” (SCB) lyfter fram att andelen barn inom barnomsorg ökat sedan 1990-talet, något som självklart leder till mindre tid med barnen. Vi står inför ett dilemma, bilda familj eller skjuta upp det till en obestämd framtid. Det sistnämnda alternativet blir tyvärr allt vanligare.

Jämställdhet är i grunden bra men de starka vänsterkrafterna har tyvärr gjorde sitt avtryck på kvinnorörelsen. Under socialdemokratins tid ser vi att den moderna feminismen gett uttryck för nya krafter som Feministiskt Initiativ och genusvetenskap. Detta är en ny feminism som inte alla känner sig hemma i.

Feminismen har helt plötsligt smält samman med socialism, HBTQ-rättigheter och ”antirasism”. Genusvetenskapen uppstod genom politisk aktivism och normkritik med syfte att bekämpa de levnadssätt som inte lever upp till kraven. Enligt genusvetenskapen så är maskulinitet och femininitet förtryckande och en symbol för mäns makt över kvinnor.

De högljudda på den yttersta vänsterkanten har kidnappat den nya feminismen och inneburit att debatten har flyttat åt vänster. Personligen anser jag att allt fler i samhället föraktar unga föräldrar, som istället för att söka toppjobben finner glädjen i livet genom sin familj. Många föräldrar vittnar även om att den rådande normen är att en förälder ska lämna bort sitt barn till barnomsorgen.

Särskilt utsatta är kvinnor som vill ta hand om sina små barn hellre än att arbeta. Dagen högljudda feminism ser ner på kvinnor som vill ta hand om sina barn, som sann feminist måste man även försvara denna grupp. När frågan om att bilda familj och att ta hand om barn blir en fråga om kvinnlig frigörelse från mannen så står vi inför ett dilemma.

Självklart är det önskvärt att män bidrar mer till hushållet och spenderar mer tid med barnen, men det är en annan diskussion. Det problem jag lyfter fram här är att dagens genusidéer skapat en konstlad konflikt mellan å ena sidan kvinnor och å anda sidan barnen. Barn som är den största gåvan som både en man och en kvinna kan få.

Måste det verkligen vara kvinnofientligt att bilda familj och ta hand om barn? Hur ska vi kunna skapa ett jämställt samhälle som ändå har tid med både familj och barn?

Ungsvenskarna vill främja sann jämställdhet, genom att ge både kvinnor och män goda förutsättningar att bestämma själva. Detta gör vi inte genom att omyndighetsförklara familjer, utan vi gör det genom valfrihet och en generös välfärd. Ungsvenskarna föreslår införandet av frivillig sambeskattning och vårdnadsbidrag för att det ekonomiskt sätt inte ska spela någon roll vem som tar hand om barnet.

Vi vill även avskaffa kvoteringen av föräldrapenningen, inte för att vi vill få bort kvinnorna från arbetslivet, en bortförklaring från genusfeministerna. Vad vi gör är att stå upp för goda familjevillkor och föräldrarnas egenbestämmande. För sann jämställdhet uppnås genom omsorg och män och kvinnors rätt att få bestämma över sina liv.

Alexander von Uckermann
Familjepolitisk talesperson hos Ungsvenskarna