Vi kan rapportera att tidningen Samtiden får allt fler läsare. Så varför inte fira in det nya året med att presentera två nya krönikörer, som förstärker vår redan mångsidiga uppsättning krönikörer?

Samtiden ska utöver nyheter också publicera opinionsmaterial med socialkonservativ inriktning. Vi pekar på fördelarna med sammanhållning och svenska traditioner samtidigt som vi kritiserar utopismen som präglar den förda politiken. Uppdraget är att detta ska ske ur så breda och mångfacetterade perspektiv som möjligt.

Det är därför med glädje jag som chefredaktör och ansvarig utgivare kan presentera två nya krönikörer, som kommer att bidra med sina texter under det nya året.

Jonas WE Andersson är grafisk designer, manusförfattare och arbetar med PR och visuell kommunikation. Han är utbildad vid St. Martins College i London, framstående center för konst- och designutbildning, samt vid Jan van Eyck Akademie i Maastricht, institut för forskning i bildkonst, konstteori och design. Han har bott och arbetat i England, Nederländerna, Tyskland och Danmark i 15 år. Mellan 2005 och 2010 var han lektor på Konstfack med ansvar för kandidatprogrammet i grafisk design. Idag bor han på Södermalm i Stockholm.

Lars F Eklund är idéhistoriker som varit direktor för institutet Civitas som är forum för den västerländska traditionens kristna idéer. Han har också givit ut debattskrifter hos näringslivets tankesmedja Timbro och medverkat i flera statliga utredningar. Inom partipolitiken har han varit sakkunnig i statsrådsberedningen under Bildtregeringen och senare kommunalråd i Göteborg. I Kristdemokraternas partistyrelse var han ledamot i tio år, fram till 2007. Bor strax öster om Göteborg.

Om tidningens första mål är att publicera nyheter utan vänsterbias i nyhetsvärderingen och förmedla socialkonservativa perspektiv i den svenska opinionsbildningen, är vårt andra mål att öka antalet läsare.

Därför strävar vi givetvis efter att fortsätta den gynnsamma trend vi haft hittills. Under våren 2017 hade vi 500.000 visade sidor/månad, vilket under hösten hade ökat till 600.000 visade sidor/månad. Nedbrutet i detalj bygger siffrorna för hösten på att Samtiden hade cirka 10.000 unika besök/dygn, där varje besökare i snitt öppnar 2 sidor.

Gott Nytt År!