EUROPA. EU-toppolitiker trycker på mot ett Europas förenta stater. Samtidigt säger EU-kommissionen att alla länder måste ta emot migranter vid kris och de som hittills har vägrat, Polen, Tjeckien och Ungern, dras inför EU-domstolen.

Tyska Socialdemokraternas (SPD) ledare och tidigare talman i Europaparlamentet, Martin Schultz, uttalade klart att han vill ha en federal konstitution i EU redan 2025. De länder som inte vill hjälpa till med att bilda Europas förenta stater måste lämna EU. Det klargjorde Schultz under partiets kongress, när SPD även beslutade att öppna för samarbete med Angela Merkel (CDU) om regeringsbildning.

Uttalandena om EUs förenta stater ses som en kritik mot att regeringarna i Polen, Tjeckien och Ungern vägrar samarbeta om EUs flyktingkvoter. Dessa länder står ut i sin envishet i att låta folket bestämma istället för att låta sig dikteras av EU. När EUs yttre gräns brakade samman under de massiva migrantströmmarna 2015 var Ungern det enda land i Schengensamarbetet som försvarade sin gräns och byggde ett stängsel. Ungern fick mycket kritik för det och kallades inhumant, men har hållit fast vid sin linje tillsammans med andra östeuropeiska länder.

Vara i generationer
Samtidigt på EU-toppmötet i veckan pressade EU-kommissionen på medlemsländerna att enas om den kontroversiella migrationspolitiken. För migrationskrisen i Europa är långt ifrån löst.

– Migrationstrycket kommer vara kvar under generationer och alla måste ta ansvar, säger EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans under torsdagens presskonferens i Bryssel.

Afrikas befolkning
Afrikas växande befolkning, klimatförändringar och osäkerhet i regioner är anledningar och EU vill skapa ett mer fungerande asylsystem.

– Frågan kommer att vara med oss under åtminstone en generation, om inte två. Vi måste gå från adhoc-lösning till varaktiga lösningar. De instrument vi har nu klarar inte av att rädda liv, ge skydd till de som behöver det, stoppa smugglare och skicka tillbaka dem som inte har rätt att stanna, säger Timmermans.

Vägrar omfördelning
Svårigheterna för EU-länderna att enas om ett nytt asylsystem har främst handlat om omfördelningen av migranter från ett EU-land till ett annat. Flera länder har vägrat att delta i omfördelningen av drygt 100 000 asylsökande från Grekland och Italien, som EU enades om hösten 2015. Däribland Polen, Tjeckien och Ungern. Ungern och Slovakien anser inte att EU har befogenheter att tvinga ett land att ta flyktingar och har överklagat beslutet, men förlorade.

Dra inför rätta
Frans Timmermans meddelade att EU-kommissionen därför tänker vidtar rättsliga åtgärder mot de som vägrat.

– Idag tar vi Ungern, Tjeckien och Polen till EU-domstolen då de inte gett någon indikation på att de kommer respektera sina legala åtaganden och bidra till att visa solidaritet med Grekland och Italien.

Om länderna fälls riskerar de höga böter.

Färdplan för beslut
Kommissionen la även fram en detaljerad färdplan för asylområdet. Planen omfattar åtgärder som att stärka partnerskap med tredje land och öppna nya lagliga vägar för flyktingar till Europa. Målet är att nå en överenskommelse om en hållbar migrationspolitik i juni 2018.

Länk1, länk2 

länk3