Kungliga Krigsvetenskapsakademien är kritisk mot att Nobels fredspris idag delas ut till International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, eftersom de förhandlingar om ett kärnvapenförbud som diskuteras i FN är djupt problematiska. Förbudet riktas mot demokratier, men påverkar inte diktaturer.

Sverige slår också in på en farlig väg, när utrikesminister Margot Wallström agerar påskyndare av ett sådant avtal, skriver Mikael Odenberg, styresman i Kungliga Krigsvetenskapsakademien och tidigare försvarsminister i Svenska Dagbladet.

”Och vem kan väl vara emot en kärnvapenfri värld? I själva verket är priset och de förhandlingar om ett kärnvapenförbud – Nuclear Ban Treaty (NBT) – som nu diskuteras i FN-systemet djupt problematiska. Avtalet kan som politisk viljeyttring säkert påverka den allmänna opinionen. Problemet är bara att detta endast fungerar gentemot öppna demokratiska stater där det går att bedriva en fri opinionsbildning. Däremot är det helt verkningslöst gentemot länder som Ryssland, Kina och Nordkorea.”

FN-förhandlingarna om ett kärnvapenförbud, Nuclear Ban Treaty (NBT), kan i värsta fall ge skurkstater bättre möjligheter att dölja sin utveckling av kärnvapen utan att det går att upptäcka eftersom de som skriver på NBT inte längre kommer att följa verifikationsmekanismerna i nu gällande icke-spridningsavtal.

Exempelvis har Iran gärna skrivit på NBT. Allt medan Japan, som utsatts för atombomber, inte har skrivit på NBT. Utan skyddet från USA skulle Japan vara sårbart för nukleär utpressning från Kina och missilattacker från Nordkorea, skriver Odenberg.