Våra västerländska samhällen präglas alltmer av polarisering och oförsonliga motsättningar. Denna utveckling påskyndas när polisen, samhällets ordningsmakt, misstänks för att bli politiserad och utnyttjad av makthavarna.

Få personer är så illa omtyckta i Sverige som rikspolischefen Dan Eliasson. Han är ett exempel på en tydligt partisk statstjänsteman som går vissa politiska partiers intressen och uttrycker sitt agg mot andra partier i riksdagen. Detta avsteg från att vara ämbetsman och hela samhällets ledare över ordningsmakten är förödande för tilltron till såväl staten som polisen.

En demokrati kan bara fungera om så gott som hela befolkningen känner att staten och dess tvångsmakt, utövad av polisen, behandlar alla medborgare lika. Detta förtroende har Dan Eliasson förstört. Många väljare upplever att han och hans organisation är en privat angelägenhet för Socialdemokraterna.

I början av året kom 2017 års Förtroendebarometer. I den har polisens förtroende minskat till 54 procent, från 61 procent året innan. Detta är inget misstroende mot de enskilda polismän- och kvinnor som utför det tunga dagliga arbetet för att skydda befolkningen, utan riktas mot polisledningen, dess politiska partiskhet och inkompetens. Denna bild blev bekräftad efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm i april. Då visade svenska folket sin uppskattning för poliskåren som arbetar för att skydda och värna medborgarna från våld. Detta trots – inte tack vare – myndighetens ledning.

I USA publiceras nu liknande förtroendetapp för en politiserad polisorganisation, FBI. 63 procent av amerikanerna anser att FBI har undanhållit information om utredningarna kring Hillary Clinton och Donald Trump. 54 procent säger att specialåklagaren och förre FBI-chefen Robert Mueller styrs av intressekonflikter som hindrar honom från att göra ett opartiskt jobb, enligt mätning från Harvard CAPS-Harris.

”Dessa siffror indikerar att det råder en förtroendekris för både FBI och Mueller. Det som gör siffrorna viktiga är att de visar att även väljare som är kritiska mot Trump, nu håller med honom om att utredningarna [om rysskontakter] har spårat ur”, skriver opolitiska nättidningen The Hill i FBI face crisis in public confidence.

Det har avslöjats att agenter som tydligt sympatiserar med Clinton-kampanjen har fått styra federala polisens utredningsarbete kring både Clintons mejlserver och om Trumps påstådda kontakter med Ryssland.

Efter denna mätning utfördes har det avslöjats att FBI-agenten Peter Strzok och hans älskarinna, Lisa Page, båda högt uppsatta medlemmar i Muellers utredning, under valrörelsen diskuterade hur man, om Trump vann, skulle fullfölja arbetet med vice FBI-chefen Andrew McCabe för att skydda Clinton. ”Nya fakta som avslöjar partiskhet tycks dyka om varje dag”, skriver The Hill.

Politiseringen av polisen i både USA och Sverige sker därför att våra samhällen blir allt sämre på att upprätthålla de moraliska och dygdestyrda rättesnören som måste gälla för samhällets olika sektorer. I Sverige har vi haft en ämbetsmannatradition där det varit absolut självklart att staten ska tjäna alla medborgare lika, oavsett politisk åskådning och ställning i samhället. På 1800-talet åtalade en aktiv Justitieombudsman ett 20-tal statstjänstemän varje år för tjänstefel, ofta riktat mot enkla medborgare.

Hur väl polismyndigheternas integritet upprätthålls och hur tydligt ordningsmakten är avskärmad från partipolitiskt inflytande är ett tecken på hur välutvecklad vår civilisation är. Det är i fattiga länder och skurkstater vi finner korrupta polisorganisationer utan den värdighet och auktoritet som krävs för ett civiliserat samhälle. Tragiskt nog är det de mer utvecklade länderna som nu närmar sig de outvecklade, än tvärtom.

Många hävdar att de är emot den ökande polarisering som nu sker. Ett viktigt led i att stoppa upplösningen av samhället är att upprätthålla en poliskår med högt förtroende, som utför sitt arbete enligt lagen och inte styrs av partipolitiska intressen.

Det vore en liten uppoffring för etablissemangen att lämna polisen i fred, att inte infektera ordningsmakten med politiska konflikter. Men för det krävs att rikspolischefen Dan Eliasson avlägsnas och en ny polisledning, med omfattande praktiska erfarenheter av polisarbete, tillsätts. Se där, en julklapp som statsminister Stefan Löfven och justitieminister Morgan Johansson skulle kunna ge svenska folket.