Nuvarande lag mot att tala i mobilen under körning är tandlös, skriver riksdagsman Jimmy Ståhl. Tänk på riskerna och låt bli. Först nu meddelar regeringen att man är beredd att gå vidare. Varför tar det sådan tid?

De flesta förare kan troligen berätta om någon gång då de på vägen varit nära att bevittna en olycka på grund av att en förare riktat uppmärksamheten på mobilen istället för trafiken. Lika många får nog med handen på hjärtat erkänna att de bakom ratten själva någon gång skrivit ett sms, eller fipplat med knapparna för att svara på ett brådskande samtal.

Vi människor har en förmåga att överskatta vår egen förmåga, trots att vi ser brister i samma beteende hos andra. Därför krävs ibland – trots att vårt förnuft egentligen säger oss att beteendet är fel – en lag som ser till att vi följer det vi innerst inne vet är rätt. Så är fallet med mobiltelefoni vid framförande av fordon.

I Sverige finns ingen statistik på antalet skadade eller döda till följd av att föraren använt mobilen, men i USA har sådan forskning gjorts och resultatet är skrämmande: bara sms:andet menar forskare har kostat mer än 16 000 människoliv i USA under åren 2001–2007 på grund av distraherade förare. En snabb överslagsräkning ger vid handen att det i Sverige skulle inträffat 500 (!) dödsfall av samma orsak. Det är troligen en överskattning, men även ett dödsfall anser vi vara tillräckligt för att motivera en skärpt lagstiftning på området.

Ända sedan den nuvarande mobiltelefonilagstiftningen trädde i kraft har poliser och organisationer varnat för att lagen inte är tillräckligt konkret. Det har varit svårt att bevisa att föraren har pratat i mobil, och i de fall detta är klart är det svårt att påvisa att detta bidrog till den osäkra körningen.

I praktiken krävde den att något allvarligt hände för att kunna döma. Vi har drivit frågan i många år, och Sverige blev 2010 sist i EU utan förbud – ifrånkörda av Albanien!

Idag aviserade regeringen att man 2018 kommer totalförbjuda användandet av mobiltelefon vid körning, eftersom tidigare lagstiftning visat sig vara tandlös. Detta är självfallet positivt och något vi välkomnar, men frågan kvarstår: varför har detta tagit sådan tid?

Jimmy Ståhl
riksdagsledamot och ersättare i Trafikutskottet (SD)