Huvudstadskommunen låg 22:a i Svenskt Näringslivs årliga ranking av bästa företagsklimat i landets 290 kommuner. 2017 har man rasat till 123:e plats.

Stockholm har fallit 101 placeringar på tre år i listan över kommuner med bästa företagsklimatet. Den politiska majoriteten i Stockholms stad består sedan valet 2014 av Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet (MP), Vänsterpartiet (V) och Feministiskt Initiativ (FI).

”Man blir behandlad som om man är kriminell”, säger företagaren Johannes Cullberg som startat matvarukedjan Paradiset.

Kommunens tjänstemän och politiker har en attityd mot företag som drar ner rankingpositionen. Det framkommer av företagarnas svar. Dessa diskuterades på ett seminarium i Näringslivets Hus nyligen. Där levererades hård kritik mot kommunens företrädare.

Johannes Cullberg kunde jämföra med Nacka, där han också har verksamhet, och det är en ”enorm skillnad”, till Nackas fördel.

Också sådant som infrastruktur spelar in. Trafiksituationen blir alltmer hopplös. Företagare berättar att de tvingas flytta ut ur staden på grund av för långa köer och avståndet till de stora trafiklederna. Bristen på parkeringsplatser har blivit enorm.

– Har vi ett akut säkerhetsläge kan vi inte köra runt i två timmar och leta parkering. Dessutom måste vi ta höjd för parkeringsavgifter och kötider. Det gör att vi absolut drar oss för att ta jobb i stan, sa en företagare.

Även välfärden får kritik. Behovet av valfrihet och fler privata aktörer i välfärden är stort, men debatten om Reepalu-utredningen gör det osäkert om man kan satsa på välfärden.

Dessa effekter är i hög grad medveten politik från den rödgrönrosa majoriteten. P-platser tas avsiktligt bort för att försvåra för bilister. Svårigheter att få tillstånd beror på att vänsterpolitiker misstror företagare. Man ser ”problem” istället för möjligheter i företagares intresse av att bygga ut och utveckla verksamheter. Då är det lätt för dem som sitter med makten över byråkratin, att låta den fördröja, komplicera och försvåra tillståndsgivning och andra besked till företagen.

Det Stockholm nu drabbas av, kan hela landet råka ut för om de rödgröna får fortsätta att styra. Det är viktigt att god kommunal service blir en valfråga och att Sverige behöver sina företagare. De ska ses som hjältar, inte som bovar. Då behöver svenska folket välja partier som förstår företagandet, inte minst småföretagandets villkor.

*

Se mer: Stockholms företagsklimat: det är en kollaps