DANMARK. Låt avvisade asylsökande bo på någon av Danmarks obebodda öar tills de kan utvisas. Det är ett gammalt förslag från regeringens stödparti Danske Folkeparti som återupplivats. Invandringsminister Inger Støjberg är inte negativ till förslaget och vill titta närmare på det.

Dansk Folkeparti har tidigare föreslagit att asylsökande som fått avslag kan vistas på några av Danmarks 300 obebodda öar medan de väntar på att skickas tillbaka till sitt hemland. Danmark har stora problem med att kunna utvisa de asylsökande som fått avslag, vilket länge har varit en politisk huvudvärk för invandrings- och integrationsminister Inger Støjberg (V).

Antalet asylsökande som fått avslag fluktuerar, men enligt en rapport från början av september fanns 921 som skulle avvisas. Av dessa hade nästan hälften – 434 personer – ingen möjlighet att skickas hem.

Några av dem lever på ett exitcenter i Kærshovedgård, ett tidigare fängelse, men på senare tid har fler invånare i samhället klagat på att dessa personer skapar otrygghet i området, till exempel genom att snatta. Detta är anledningen till Dansk Folkepartis förslag att placera de avvisade på en ö.

Inte emot
Nu säger Inger Støjberg till tidningen Berlingske att hon inte är emot förslaget, men att det finns vissa svårigheter.

– Det kan finnas några praktiska och juridiska utmaningar i att etablera ett exitcenter på en mycket isolerad plats. Det finns saker som bör beaktas, påpekar ministern.

Inger Støjberg säger att en utvisning ofta sker mycket snabbt och att det kan vara svårt att genomföra om den asylsökande befinner sig på en avlägsen ö.

Dyrt
Dessutom kan det vara bli att inrätta ett center på en obebodd ö, och det kan få en fängelsekaraktär och därmed bli ett problem i förhållande till konventionen om mänskliga rättigheter.

– Jag är alltid redo att titta på bra idéer för hur vi kan förbättra kontrollen över avvisade asylsökande. Det gäller givetvis även ett förslag från Dansk Folkeparti, skriver Inger Støjberg.

Viss bebyggelse
Det gläder Dansk Folkepartis invandringspolitiske talesperson Martin Henriksen.

– Danmark har cirka 300 obebodda öar och om Inger Støjberg verkligen är öppen för vårt förslag, ger hon i uppdrag åt sina tjänstemän att studera hur det här kan gå till, säger han.

Man kan även se om man kan hitta en ö där det redan finns viss bebyggelse, enligt Martin Henriksen.

– Men annars kan det ju handla om allt från containerbostäder till tältläger.