BARNÄKTENSKAP. Barnäktenskap bör stoppas ”i den mån det är möjligt”, säger utredaren Mari Heidenborg. Men det blir inget totalförbud. Inte heller föreslås undantagsreglerna tas bort, med dispens från 16 års ålder vid synnerliga skäl.

Utredaren Mari Heidenborg föreslår skärpta regler för att erkänna utländska äktenskap som ingåtts av barn, där ingen av parterna har tidigare anknytning till Sverige. Men hon föreslår inte något generellt icke-erkännande av barnäktenskap.

– Det skulle riskera att komma i konflikt med Europakonventionen om rätt till privat- och familjeliv, säger Mari Heidenborg vid tisdagens pressträff.

Bara de gifta par som anländer till Sverige och som uppger att en av dem är under 18 år kommer få sina äktenskap icke erkända. Ålderstester kommer inte att göras, ”det ligger utanför utredningen”, säger Mari, utan det är den ålder som de uppger som gäller.

Undantag kvar
Undantagsreglerna blir också kvar. Hedenborg hänvisar till att flera EU-länder tillåter 16-åringar att gifta sig.

– Ett undantagslöst förbud kommer i konflikt med EU-medborgarnas rätt till en fri rörlighet.

Lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2019 och kommer inte kunna gälla retroaktivt.

– Vi välkomnar förslaget, säger migrationsminister Heléne Fritzon (S).

Besviken
Sara Mohammed, ordförande i Riksorganisationen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime) är besviken.

– Sverige måste markera att barnäktenskap förbjuds helt och hållet. Utredningen känns som ett steg framåt och sju steg tillbaka.

Hon tycker att samtliga barnäktenskap bör upphävas.

– Sverige måste fokusera på sitt eget land och sin egen lag, sedan om det finns brister på EU-nivå så ska Sverige vara drivande även där och inte backa. Utan stå upp för barns rättigheter.

Slavförhållande
Hon pekar på slavliknande förhållanden.

– Det är väldigt intressant hur regeringens utredare garanterar att det här livet barnen lever inte skulle vara kränkande eller slavliknande. Att det formella äktenskapet upphävs tvingar dem inte ifrån att träffa varandra om de vill det, utan ger flickorna möjlighet att lämna om de vill, säger hon.

Arbetat för totalförbud
Även Sverigedemokraterna har under många år arbetat för ett totalförbud.

– Bra att det äntligen börjar hända något på området, men tråkigt att utredningen inte vågar sätta ner foten och totalförbjuda alla barnäktenskap, kommenterar Mikael Eskilandersson (SD), familjerättspolitisk talesperson.

– Det är helt oacceptabelt att barn i Sverige betraktas som gifta av svenska myndigheter. Vi ser inte att det finns anledning att lämna någon möjlighet för annan tolkning, inte ens vid synnerliga skäl.

Separat lagstiftning
I Sverige kommer alltså fortsatt gälla separat lagstiftning. De utländska män som är gifta med ett barn kan fortsätta ha sex med dessa barn. I Sverige har Migrationsverket registrerat 132 fall av barngifte, varav 129 var flickor. Mörkertalet anses vara mycket stort.

Frågan är också hur man kan garantera att det gifta barnet vid ankomst till Sverige uppger sin riktiga ålder om hon har blivit beordrad att säga en annan. Det ser ut att vara upplagt för en rad undantag och en tandlös lag, lätt att slingra sig igenom. För smugglare och andra som har stenkoll på svenska lagar och hur man enklast får asyl blir det en lätt match.