Tre månader efter förbundsdagsvalet står Tyskland fortfarande utan en ny regering. I sitt nyårstal idag manade Angela Merkel till enighet, trots att det är hon som genom öppna gränser och miljoner migranter splittrat Tyskland.

I förbundsdagsvalet 24 september förlorade de båda stora partierna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna, stort. Så som fortsatt största parti har Angela Merkel uppdraget att försöka sy ihop en ny majoritetsregering. Försöket med en ”Jamaicakoalltion”, dvs Kristdemokrater (svart), miljöpartister (grönt) och liberaler (gult), föll när miljöpartiet kräver fortsatt stort mottagande av invandrare. Nu försöker Merkel komma överens med Socialdemokraterna igen, trots att partiet är en spillra av sin forna storlek.

Många tyskar har uttryckt sin oro över de sociala förändringarna som nu äger rum. Mest brännande fråga är tillströmningen av asylsökande som fått många konservativa att ifrågasätta Merkels ledarskap.

En opinionsmätning som publiceras idag visar att hela 46 procent av tyska folket vill att Merkel avgår omedelbart. Ytterligare 17 procent vill att hon avgår om de pågående regeringssamtalen med Socialdemokraterna misslyckas. Bara 10 procent är emot att Merkel avgår, rapporterar Die Welt.

I sitt nyårstal idag vädjade hon dock om att se till det som förenar och ”respektera varandra mer igen”, rapporterar Fox News.

Hon försökte ge en positiv bild av utvecklingen i landet genom att framhålla den minskande arbetslösheten och den ekonomiska tillväxten. Hon sa sig vilja prioritera välfärden, utbildningen och IT-utvecklingen. Hon uppmanar också EU att samarbeta allt tätare.