LUND. En dold inspelning uppges ha fångat en kommunanställd i Lunds kommun som säger till en nyanländ att Sverigedemokraterna är rasister. Kommunstyrelsens ordförande i Lund, Anders Almgren (S), kommenterar att yttrandefriheten är vidsträckt för anställda samt hävdar att påståendet om SD stämmer. 

Ett filmklipp på twitter (se nedan) uppges visa en kommunanställd kvinna som säger till en nyanländ man som frågar om de politiska partierna i Sverige att “Sverigedemokraterna är rasister, de är öppet rasistiska. Moderaterna är inte öppet rasistiska men deras politik är det.”

Senare på eftermiddagen tweetar Lunds kommun kommentaren “Hej! Lunds kommun strävar alltid efter ett öppet samtalsklimat men så klart utan partiska åsikter. Om detta är en medarbetare hos oss tar vi avstånd från uttalandet.”

KS-ordförande Anders Almgren (S) gör klart att han har inte sett bevis för att medarbetaren på filmklippet tillhör Lunds kommun, att det är en nyanländ hon talar med eller att platsen är en av Lunds byggnader.

– Kommunen får inte heller göra efterforskningar bland våra 9000 anställda, säger han.

Vill inte svara
Men Anders Almgren vill inte svara på om det är förenligt med att vara kommunanställd och att undervisa en nyanländ och hävda att SD är rasistiskt.

– Vad en enskild medarbetare får säga är vidsträckt.

Han tar exemplet att för ett år sedan anmäldes kommunen för att ha agerat mot en person som uttryckte politiska åsikter om islam och massinvandring i rollen som lärare.

– Vi fick kritik av JK att vi inte skulle lägga oss i det.

Sociologisk forskning
Han säger sedan att enligt sociologisk forskning är SD rasistiskt, vilket också är hans personliga åsikt.

– Professor i sociologi Göran Dahl har listat tre kriterier på en fascistisk och därmed rasistisk organisation. Att den är ultranationalistisk, att det finns en etnisk homogen nation som är hotad och att nationen måste räddas och återställas, återfå sin storhet. Det är kriterier på fascism och därmed rasism, säger Almgren.

Liknande personliga åsikter tycks han alltså anse även får vara kommunens hållning, om de uttrycks av en anställd.

Du tycker alltså att en kommunanställd får undervisa en nyanländ, som är kommunens uppdrag att integrera i det svenska samhället, att ett av de demokratiskt valda partierna är rasistiskt?

– Lunds kommun har ingen åsikt, men yttrandefriheten är mycket vidsträckt om vad en enskild medarbetare får säga.

– Jag kan bara säga att senast vi la oss i vad en medarbetare uttryckte för politiska åsikter fick kritik och fick veta att det skulle kommunen inte lägga sig i. Och att SD enligt forskning är ett rasistiskt part. Sen vet jag ju inte vad JK hade sagt om det här hypotetiska fallet. Jag tar avstånd från att Moderaterna är ett rasistiskt parti, tillägger han.