Den nya järnvägstunneln Citybanan i Stockholm har kostat 17 miljarder kronor. Bara fem månader efter invigningen är den obrukbar. Stoppet kan bli långvarigt. De 300.000 resenärer som stiger på och av varje dag drabbas.

Nu får pendeltågen, ironiskt nog, köra på de gamla spåren via Centralstationen och trängas med fjärrtågen. Allt kommer att ta mycket lång tid och kaoset är omfattande.

Det är ett tekniskt fel som varnar för översvämning som slagit ut och automatiskt stoppar pendeltågen från att köra in i tunneln.

Trots en investering på 17 miljarder kronor kan pendeltågstunneln inte användas som det är tänkt.

Stockholms trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons (M) menar att Trafikverket borde kunna förutse och ha beredskap för tekniska problem med skyddsportarna och inte behöva stänga ned Citybanan med kort varsel och på obestämd tid.

– Jag är heligt förbannad och ser som min uppgift när sådana här saker inträffar att försvara stockholmarnas och pendlarnas intressen, säger Kristoffer Tamsons till SvD.

Det pågår en diskussion i Sverige om att satsa flera hundra miljarder kronor på högteknologiska höghastighetståg, trots att Trafikverket inte kan få en järnvägstunnel i Stockholm att fungera som den ska. Frågorna om det finns kompetensen att driva avancerade järnvägsanläggningar i landet kommer inte att minska efter detta.

UPPDATERING:
Efter mer än 12 timmars totalstopp har trafiken i Citybanan kommit igång på onsdagsmorgonen.