STATSBIDRAG. Förra året miste föreningen Sveriges unga muslimer, SUM, statsbidrag på 1,3 miljoner kronor. Efter överklagan ger nu förvaltningsrätten föreningen rätt. Rätten anser inte att grunderna för beslutet håller.

Det var i december 2016 som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) nekade SUM fortsatt statsbidrag. Motiveringen var att SUM har kopplingar till organisationer som inte anses vara förenliga med demokratins idéer och att det finns individer i organisationen som inte respekterar demokratiska idéer som yttrandefrihet och jämställdhet, skriver Sydsvenskan.

Vid avslagsbeslutet använde sig MUCF bland annat av nyhets- och ledarartiklar. Men att SUM kritiserats i medier räcker inte för att avslå ansökan om statsbidrag, konstaterar förvaltningsrätten.

Föreläsare och Brödraskapet
Förvaltningsrätten har även tittat på de de föreläsare som SUM bokat och fått kritik för. Föreläsarna anklagas för att ha uttalat antidemokratiska idéer. Men förvaltningssrätten anser inte att föreläsarna ger anledning till avslag. Två av dem deltog aldrig i evenemangen, då de avbokades efter kritiken. Angående den inbokade brittiske författaren och journalisten Yvonne Ridley, har MUCF inte gett några exempel på problematiska uttalanden, skriver förvaltningsrätten i domen.

Kritik fanns även för att SUM har kopplingar till Muslimska brödraskapet, enligt MSB-studien av terrorforskaren Magnus Norell. Länsrätten anser dock att den bevisningen är otillräcklig då den saknar källhänvisningar.

Upphäver beslut
Sammantaget finns ingen anledning att ifrågasätta att SUM ”i sin verksamhet respekterar demokratins idéer”, enligt förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens dom upphäver MUCFs beslut och skickar tillbaka ärendet till myndigheten för en ny bedömning.

– Beslutet är en seger för våra medlemmar i synnerhet men också för unga muslimer i allmänhet, som kämpar för ett mer rättvist och inkluderande samhälle, säger  Rashid Musa, ordförande i SUM, i ett pressmeddelande, och menar att domen är historisk då ett muslimskt ungdomsförbund ”utmanade ett myndighetsbeslut baserat på föreställningar och felaktigheter, och där vi dessutom fått rätt”.

Kopplingar till extremism
Samtidens
skribent Mohamed Omar har tidigare sammanfattat uppgifter om SUM här. Bland annat tar han upp att Rashid Musa vägrar svara på om SUM har kopplingar till Muslimska Brödraskapet, Musa har inte heller tagit avstånd från Islamiska staten (IS). Vidare att Musa har sagt att de muslimer som reser till Syrien inte är extremister på något sätt, utan de åker bara dit för att ”hjälpa till”, samt att Musa publicerar hyllningar till Brödraskapets grundare och poserar på bild med dess nuvarande andlige ledare.

– Att göra en fullständig lista över alla SUM:s kopplingar till Muslimska Brödraskapet och islamisk extremism skulle kräva alldeles för stort utrymme, konstaterar Mohamed Omar som ändå går igenom ett antal.