Polisen i Malmö rapporterar att de ändrar hur statistik ska redovisas till media, och på det sättet halveras i ett nafs antalet skjutningar i staden.

Malmöpolisen har hittills i sin statistik över skottlossning räknat in skjutningar med luftvapen och misstänkta skjutningar som inte bekräftas av tekniska fynd. Med den definitionen har 123 skjutningar skett i år fram till 1 november.

Nu ändrar man definition och då halveras genast antalet skottlossningar i staden till 57.

– Vi har inte förmedlat en korrekt bild till media och allmänheten, säger biträdande polisområdeschef Mats Karlsson till Sydsvenskan.

Skälet till att byta definition är att man då får samma tolkning som Stockholm och Göteborg. Även med det nya sättet att räkna sticker Malmö ut – i förhållande till invånarantal skjuts här avsevärt mer än de större städerna.

Skälet till att man införde en annan statistisk metod var att man vill kunna fånga upp alla skottlossningar och inte missa något.

– En bredare definition är viktig för att kunna fånga upp en ny Peter Mangs. Därför behåller vi den. Men vi kommer bara att använda den internt i fortsättningen, säger Mats Karlsson.

Frågan är dock hur kriminologer kommer att agera. De får här en anledning att peka på statistik och hävda att kriminaliteten minskat.