Läget i Zimbabwe är oklart. Militären har tagit över TV-huset och finns utposterad i huvudstaden, men säger att man inte utfört en statskupp. Men presidenten Robert Mugabe har förvandlat Zimbabwe från ett rikt till ett extremt fattigt land.

Den socialistiske gerillaledaren Robert Mugabe i Zimbabwe har haft ett massivt stöd från svensk socialdemokrati, från det att han tog över makten från den vita regimen 1980.

Socialdemokratiska regeringar har öst biståndspengar över Mugabe. Sedan början av 1980-talet har Zimbabwe tagit emot mer än 10 miljarder kronor i dagens penningvärde.

När Mugabe tog över landet var det rikt och exporterade livsmedel till övriga världen, man var Afrikas kornbod. Under det socialistiska styret har fattigdomen vuxit sig allt värre och medborgarna tvingas periodvis att äta råttor på grund av matbrist.

Det som kan ha utlöst en militärkupp är att Mugabe, 93, nyligen avskedade vicepresidenten för att sätta in sin unga fru som den näst mäktigaste i landet.

*

Lästips: Resultatet av svenskt bistånd är diktaturregimer i Afrika