POLISBRIST. Ambulanspersonal skickades ut på en misshandel och kom till en potentiellt farlig situation. SOS Alarm hade först larmat polis men det fanns ingen tillgänglig, inte ens i samma kommun. SOS-operatören hänvisar också till språkförbistringar på platsen dit ambulansen skickats, enligt avvikelserapporten. 

På ett larm om misshandel i Sollefteå fanns ingen polisbil att tillgå så SOS Alarm skickade dit ambulanspersonal. SOS-operatören har gjort fel genom att skicka en ambulans till en potentiellt farlig miljö, utan att polis fanns i närheten. Detta kunde ha satt ambulanspersonalen i fara, skriver Landstinget Västernorrland i en avvikelserapport, skriver Allehanda.

I efterhand kunde det ha lett till negativ psykisk påverkan på ambulanspersonalen, står det vidare. Det framgår också att larmtexten var väldigt knapphändig. SOS-operatören hänvisade till språkförbistringar på den plats som ambulanssjukvårdarna skickades till.

Borde tagit in tolk
SOS-personalen klandras också för att den inte använt sig av en tolk för att få mer och korrekt information om läget på platsen, eftersom språkförbistringar hade uppstått vid larmsamtalet.

”På grund av detta skickas alltså en ambulans ut för bedömning och ingen vet vad som hänt, hur många inblandade, om gärningsmannen är kvar på platsen, om det finns vapen på plats. Och polisen är inte ens i samma kommun. Om det hade uppstått vidare bråk på platsen hade ambulanspersonalen varit väldigt utlämnad då överfallslarmet gjort föga nytta”, skriver den ansvarige i avvikelserapporten.

Är ett polisuppdrag
Samt föreslår åtgärder:

”Ta in tolk i samtal med patienter som inte pratar svenska och skicka inte en ambulans i blindo”.

Landstinget skriver vidare i avvikelserapporten:
”Om man får in ett larm där ingen vågar gå fram till en person så är det ett polisuppdrag.”