POLITIK. Sverigedemokraterna kommer imorgon att väcka ett utskottsinitiativ om att ge Brå i uppdrag att sammanställa en ny rapport om gärningsmän och brottsoffers ursprung vid sexualbrott. Det med anledning av Moderaternas utspel.

– Moderaternas rättspolitiske talesman har gett indikationer på att Alliansen kan tänkas stödja ett sådant förslag och då ser vi ingen anledning till att avvakta med att ge Brå i uppdrag att påbörja arbetet, säger Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

Han syftar på att Tomas Tobé i måndags gick ut med ett förslag om att göra en ny omfattande kartläggning av sexualbrotten i Sverige där man även inkluderar sexbrottslingars etniska bakgrund. Senast Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterade en sådan kartläggning var 2005.

Detta mottogs kallsinnigt av justitieminister Morgan Johansson (S) som inte vill att sambandet mellan etnicitet och sexbrott ska undersökas ytterligare.

– Den gemensamma nämnare för de som begår de här brotten är att de är män, säger Morgan Johansson.

Han säger också att det för honom inte spelar någon roll om man är svart eller vit.

– Det förefaller som om Moderaterna drar sig för att prata om mäns roll i det här och i stället bara vill skylla på invandrarna.

Nödvändig åtgärd
Adam Marttinen välkomnar däremot Moderaternas utspel.

– Det är positivt att Moderaterna fortsätter att visa stöd för våra förslag, nu hoppas vi på en majoritet i utskottet så att arbetet med statistisk om sexualbrott och ursprung kan påbörjas så snart som möjligt.

Ärendet om Brås uppdrag är planerat att behandlas i utskottet nästa vecka.

– Vi anser att det är en nödvändig åtgärd för att få en saklig debatt om invandringens olika effekter, men även för att förstå kulturella eller rasistiska samband till olika brottstrender, säger Adam Marttinen.