ISLAM. En ny moské fick bygglov i Norrköping under onsdagen. Sverigedemokraterna är som vanligt det enda parti som aktivt kämpar mot utvecklingen. – Nu ska vi fortsätta titta på hur vi kan gå vidare för att stoppa bygget, säger SD Norrköpings ordförande Darko Mamkovic till Samtiden.

En moské med kupol och en 19,4 meter hög minaret i centrala Norrköping, med plats för 500 besökare, fick bygglov under onsdagen. Det var strid i byggnadsnämnden, men med fem röster mot fyra godkändes byggplanen. SD, M och MP var emot.

– Fast M och MP var emot på helt andra grunder. Moderaterna vill att moskén ska byggas men vill inte ha minaret, och MP backade upp det. SD vill ha totalt avslag för moskén, säger Darko Mamkovic (SD).

SD kommer att överklaga bygglovet.

– Ingen moské ska byggas på angiven plats.

Partiet har en rad invändningar.

– För det första står det inte rätt i detaljplanen. Det står att det är en samlingslokal med torn och parkeringsplats. Nej, det är en fullskalig moské med kupol och minaret, och det ska definieras.

Inte böneutrop
Det finns också en skrivning om att kommunen har ingått muntligt avtal om att inte ha böneutrop.

Darko Mamkovic fnyser.

– Helt oseriöst att ha ett muntligt avtal om detta.

Ursprungligen var det tänkt att vara en 44 meter hög minaret. Men den siffran har fått revideras till 19,4.

– Det skulle i princip blivit Norrköpings högsta byggnad och störa flygtrafiken. Så det fick de backa på.

Centralt bostadsområde
Det finns en rad andra synpunkter mot bygget. Förutsättningarna är helt annorlunda än 2013 när man valde området.

– Det som då var ett industriområde räknas numera till centrala Norrköping med bostäder runtomkring.

Tio års planering
Bygget har planerats under tio års tid. Bosniska Islamiska Församlingen köpte marken 2011 och kommunen fastställde detaljplanen där en moské fanns inritad 2013. Då överklagade inte Sverigedemokraterna byggplanen och därför ligger beslutet fast idag. Församlingen hoppas påbörja markarbetet redan i höst.

Integrera folk
Talespersonen för Bosniska Islamiska Församlingen, Mensur Mustafic, har tidigare sagt att moskén kommer att bidra till integrationen.

– Man pratar om att vi bygger ett parallellt samhälle genom en moské. Det förstår jag inte. Moskén kommer ju att integrera folk ännu mer i samhället än förut. Alla, och jag menar verkligen alla, är välkomna dit, säger Mensur Mustafic till SVT.

Negativ utveckling
Det argumentet tycker Darko Mamkovic är helt uppåt väggarna.

– Vi ser inte alls på vilket sätt moskén skulle bidra till sammanhållningen i samhället. Snarare tvärtom – den förenar folk som inte delar normerna i samhället och bygger parallella samhällen. Ett moskébygge förbättrar inte den negativa utvecklingen vi ser i hela Sverige.

Vad gör ni nu?
– Vi ska träffa kollegor och även konsulta uppåt i partiet och se vad vi kan göra inom de demokratiska ramarna, säger Darko Mamkovic.