POLITIK. S och MP överens – ensamkommande som fyllt 18 år och kom före 24 november 2015 får ny möjlighet att stanna för gymnasiestudier. – En förtäckt amnesti, kommenterar Paula Bieler, SD.

Efter långa och hårda förhandlingar gav Socialdemokraterna med sig för Miljöpartiets hjärtefråga – att låta ensamkommande få möjlighet till uppehållsstillstånd genom gymnasiestudier i fyra år. Det gäller de som kom före 24 november 2015, som väntat i minst 15 månader och hunnit fylla 18 år innan sitt asylbeslut. Det är ingen ny asylprövning. Skälet uppges vara att handläggningstiderna blivit orimligt långa.

Personen som har fyllt 18 och fått avslag kan inom tre månader lämna in en ansökan för att få studera upp till fyra år. Gymnasiestudier heter det, men kommer även att gälla komvux, grundvux- och skräddarsydda yrkesutbildningar, enligt utbildningsminister Gustav Fridolin. Personen ska ha studerat, studerar eller ha för avsikt att fortsätta. Därefter ges möjlighet att söka jobb under sex månader och får man arbete kan det övergå i ett permanent uppehållstillstånd.

Förtäckt amnesti
Sverigedemokraterna är starkt kritiska.

– Det är en förtäckt amnesti. Det dämpar respekten för lagar och regler och det i ett redan ansträngt läge, kommenterar Paula Bieler (SD).

Inte tala om siffror
På presskonferensen ville ingen av regeringsrepresentanterna och ministrarna Gustav Fridolin (MP), Heléne Fritzon (S), Ylva Johansson (S) och Isabella Lövin (MP) tala om varken antal personer som kommer att beröras eller hur mycket förslaget kommer att kosta. Inte heller gavs det några klara svar på om det även gäller de ensamkommande som har skrivits upp i ålder.

Regering hotade spricka
Enligt rykten var en regeringskris nära då Miljöpartiet hotat att lämna regeringen om inte Socialdemokraterna gick med på kraven. Att Socialdemokraterna gick med på kravet för att undgå en regeringskris tio månader innan valet är möjligt även om det är tveksamt om MP verkligen hade gjort allvar av sitt hot.

Egen bosättning begränsas
Som en eftergift till S presenterades förändringar i EBO-lagen samt att MP struntar i ”kontrollstationen” 2018, då den tillfälliga lagen ska utvärderas, utan låter den rulla på till slut, juni 2019. Ändringar i EBO-lagen innebär lättnader för kommuner som haft stor EBO-inflyttning.

– Vi kommer att införa en social prövning, det blir begränsningar var man kan egenbosätta sig, säger bostadsminister Ylva Johansson. Utredning kommer i mars om detta.

Få stanna
Även om ingen siffra nämns kan beslutet röra 8000 – 9000 personer. Bedömare menar att Miljöpartiet räknar med att efter 4-5 år när ensamkommande gått igenom studierna – även om de inte får jobb – kommer att ha chans att få stanna på ”särskilt ömmande skäl” då de kommer att ses som att de har rotat sig i landet. Den tillfälliga lagen som går ut i juni 2019 och då kan tänkas att möjligheten att utfärda ”särskilt ömmande skäl” införs igen.

Se ut som ordning
Socialdemokraterna vill sannolikt genom överenskommelsen få det att se ut som om man nu har ”ordning och reda” i migrationspolitiken. I deras intresse ligger dock att det ska se ut som om det inte gäller så många som omfattas av förslaget. Migrationsminister Heléne Fritzon (S) framhäver att utvisningar inte ska stoppas. Medan det för MPs del helst ska framstå som att det gäller de flesta.

Förhandla
Politikerna uppger att man nu ska förhandla om dessa siffror med allianspartierna. Moderaterna kan tänkas vara kritiska. Men om regeringen får med sig exempelvis Centerpartiet kan förslaget gå igenom riksdagen. Förslaget träder i så fall i kraft sommaren 2018.