Genusfolket vill skapa en ny religion och en ny människa. Sådana försök har gjorts tidigare, bland annat i Sovjetunionen. Exempelvis har KTH inrättats en särskild instans som leds av Anna Wahl, professor i genus samt rektor för ”värdegrund”. Rappakalja i sin prydno. Det är som om man hade en rektor för Gudstroende..

När problemen i den svenska skolan diskuteras är det i första hand grundskolan och gymnasiet som tas upp. Tyvärr är det illa ställt även inom den högre utbildningen, d.v.s. universiteten och högskolorna.

De som sysslar med vad man oegentligt kallar ”genusvetenskap” har mer eller mindre invaderat universiteten och pådyvlat dem en ideologi eller troslära i syfte att ”lära” professorer, lärare och rektorer att ”tänka rätt”.

Snarare än vetenskap har genusaktivisterna skapat ett system, eller en teori, och en vokabulär som saknar grund i realiteter och etablerad vetenskap utan snarare kan hänföras till alkemi, ockultism eller regndans.

Genusavantgardisterna kan ses som ett slags prästinnor liknande vestalerna i Roms Vestatempel som dag och natt vaktade den heliga elden. Den senaste brasveden som kastats på elden kallas på genusprästinnornas Nicke Lilltrollspråk för ”jämställdhetsintegrering”. Detta obegripliga begrepp är en täckmantel för det nu pågående försöket att revolutionera universitetsvärlden genom att ”genusreligionen” skall gå före allt annat i de olika fakulteternas undervisning, litteratur och de rent sakliga ämneskunskaperna.

I regeringens s.k. regleringsbrev 2016 gavs samtliga svenska lärosäten i uppgift att ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med ”jämställdhetsintegrering”. Till sin hjälp att genomföra denna surrealistiska revolution har regeringen utsett ”Det nationella sekretariatet för genusforskning”.

Bara namnet ger rysningar och skapar deja vu från Sovjetunionens dagar. Enligt ”sekretariatet” handlar jämställdhetsintegrering inte om att motarbeta diskriminering utan om att ”omorganisera befintlig verksamhet” och ”förändra de maktstrukturer som ger diskriminerande effekter”.

Det handlar om att ”inkorporera genusvetenskapliga maktteorier inom alla universitetets arbetsområden”. Allt skall jämställdhetsintegreras; utbildningsplaner, kursplaner, lärandemål, lokala examensmål, kursguider, kurslitteratur och undervisningsformer. Ingenting handlar om att förbättra utbildningen i sak eller att bedriva relevant och bättre forskning.

Skribenten Ivar Arpi har nyligen skrivit två artiklar i SvD angående ”genustramset” på universitet och högskolor. Arpi är en lysande skribent med bägge fötterna rotade i förståndets mylla. Han nämner en lärare vid Lunds universitets statsvetenskapliga institution som skulle hålla en kurs angående ”reaktioner mot moderniteten vid förra sekelskiftet med fokus på fascismen”.

Vid litteraturvalet försökte genusmaffian tvinga honom att inkludera litteratur av den amerikanska professorn och s.k. queerfeministen Judith Butler. Läraren i fråga vägrade då Butlers litteratur inte hade något som helst att göra med ämnet för hans kurs. Drivande i frågan var Pernilla West som sitter i institutionens styrelse och som, föga förvånande, är förtroendevald för Feministiskt initiativ i Lund, fattas bara!

Även Uppsala universitet har förgiftats av prästinnorna. I december 2013 i rum 229 ordnade den genusvetenskapliga institutionen ett s.k. queerseminarium med titeln ”Från sexualitet till fittaktivism”! Efter den lunch som följde seminariet inbjöds deltagarna till vad man kallade ”fittpyssel”. Man tager sig för pannan!

På KTH har inrättats en särskild instans; ”Equity office” med minst tre heltidsanställda. Det hela leds av Anna Wahl, professor i genus samt rektor för ”värdegrund”. Rappakalja i sin prydno. Det är som om man hade en rektor för Gudstroende!

Det är lätt inse hur mycket tid och resurser genustramset tar från den högre utbildningens egentliga ändamål, att förmedla kunskap inom respektive ämnesområde baserat på vetenskap och fakta. Den akademiska friheten inskränks och detta understöds av den sittande regeringen som ju, nota bene, enligt uppgift är feministisk.

Frågan diskuteras inte i riksdagen, och professorer och lärare på universiteten och högskolorna ligger i allmänhet platta som pannkakor för att inte störa prästinnorna och därmed undergräva sin egen ställning och möjligheter till avancemang. Politikerna har med öppna ögon förstört den akademiska integriteten som ju är bildningens och forskningens själva kärna i ett fritt samhälle.

Det är fråga om ideologi utan någon som helst verklighetsgrund, närmast, en slags teologisk verksamhet. Genusfolket vill skapa en ny religion och en ny människa. Sådana försök har gjorts tidigare, bland annat i Sovjetunionen där biologen och agronomen Trofim Lysenko plötsligt hävdade att förvärvade ”kunskaper” kunde ärvas i strid med etablerad ärftlighetslära. Stalin & Co blev dock eld och lågor. Nu skulle man kunna indoktrinera folket och skapa ”sovjetmänniskan” som skulle leva gott i kommunismens lyckorike.

Skepticismen från den etablerade forskningsvärlden är stor när det gäller det som prästinnorna kallar genusteori men som i själva verket är humbug. Genusvetenskap är endast dåligt maskerad marxistisk propaganda utan någon anknytning till riktig vetenskap. En tes enligt den pseudovetenskapliga genusteorin är att kön endast är en ”social konstruktion”, en inställning som professor Patrick Fagan jämför med en mental sjukdom.

”Genusvetenskap” är således så långt från vetenskap i beprövad mening man kan komma. Det är en slags pseudovetenskap eller ”religion” och kan jämföras med alkemi, andeskådning eller regndans. Man vill omskapa världen och människan. Prästinnorna dansar hysteriskt, inte för att åstadkomma regn utan för att förvirra människor och få dem att tro på genussektens” religion”. Ett kvacksalveri av sällan skådat slag som tillåts att eskalera och allvarligt skada vår högre utbildning. Att vår regering skryter med att vara feministisk är direkt pinsamt men innebär att man naturligtvis inte vill diskutera vansinnet utan snarare underblåser elden och prästinnornas extatiska djävulsdans.

Att oppositionen låter det passera är ett svaghetstecken. Rädslan att störa de som bär genusreligionens svart/röda fanor är allt för stor. Ynkedom!