Hur ska en statsbudget kunna gå igenom riksdagen efter nästa val? Ekonomisk-politiske talespersonen Oscar Sjöstedt intervjuades av SVT:s Love Benigh under Sverigedemokraternas landsdagar på lördagen.

Inför landsdagarna har Jimmie Åkesson sagt att hans parti har mer gemensamt med Stefan Löfven än med Annie Lööf. Detta har uppfattats som en annan linje än den Oscar Sjöstedt framfört när det gäller förhoppningar om att samtala med alliansen om ekonomisk politik och statsbudget efter nästa valet.

I SVT Forum intervjuades Oscar Sjöstedt av Love Benigh, som frågade om möjligheterna att göra upp med Socialdemokraterna.

– Det ligger mycket i det. S har historiskt inte varit så näringslivsfientliga som de är nu. Om de bryter med V och MP så skulle det möjliggöra för oss att vända oss dit. Det är inte sannolikt, men inte helt orealistiskt. Om S lägger fram en egen budget mot en alliansbudget där Annie Lööf fått stort inflytande, då måste vi ställa dem mot varandra och då kan vi inte utesluta någonting.

Är ni pålitliga när ni ena stunden talar om samarbete med alliansen och andra stunden har mer gemensamt med socialdemokraterna?

– De hävdar att vi inte är pålitliga. Men man har ju aldrig försökt.

– Den dag vi träffar en överenskommelse, då lovar jag dyrt och heligt, att vi kommer att vara lojala den överenskommelsen – även om det blåser. Det är vi rätt vana vid i det här partiet.

– Det hade varit en sak om man hade provat, att man ingått uppgörelse med oss på något område och vi sedan, när det passar, hade struntat i det – då hade det varit en sak. Då hade vi haft lågt förtroende. Men man vill ju inte ens börja. Inte ens sätta sig ner och fråga sig vad vi kan prata om. Man har förkastat den möjligheten innan man ens försökt. Därför håller inte den argumentationen.

Men är ni kompromissinriktade?

– Våra dörrar är öppna. Vi stänger inga dörrar. Det har vi inte gjort i helgen heller. Det är inte oss det faller på. När man lämnar den sandlådenivå som svensk politik befinner sig på och sätter sig ner och pratar med varandra, kommer vi att vara öppna och kompromissinriktade.

– Vårt inflytande ska i någon mening spegla vårt valresultat. Har vi ett starkt inflytande bör vi ha stort inflytande, får vi ett svagt valresultat ska vi ha ett lite mindre inflytande. Det är vår ingång och den tycker jag är ganska rimlig.

Skapar valfilmens retorik grund för samarbete?

– Men just nu finns ju inget samarbete. Vi har försökt inleda de här samtalen. Men vi har mötts av en stängd dörr. Det har bara varit tvärnej. De kan inte ens sätta sig ner och resonera kring vad vi skulle kunna prata om. Inte ens det steget har man tagit. Ja, men då så, då får vi väl driva på och vara en tuff opposition både mot regeringen och alliansen. Och köra hårt och visa deras brister mot väljarna.

– Vi har inte varit ansvarslösa. Vi har inte stängt några dörrar. Jag vet inte hur mycket mer vi kan göra.

– Jag tycker det är fel med starkt skydd för minoritetsregeringar. Man borde se till att samla en majoritet för sin politik. Den här mandatperioden har inte varit jättebra för någon. Varken för Sverige eller väljarna.

– Har man inte majoritet ska man inte få igenom sin politik. Nästan alla andra länder har det på det sättet. Även om det är svårt att samla majoritet, måste man sträva dit. Det går.

Och om de andra samarbetar över blockgränsen?

– Då tycker jag de ska göra det. Som man gjort i Tyskland. Vi har inga andra lojaliteter än med våra egna väljare. Vi har inte ingått några andra överenskommelser. Skulle vi skaka hand om en uppgörelse, då hade vi hedrat den. Det kan ju bara testas i skarpt läge. Det är svårt att bevisa hedrar en överenskommelse innan man ingått en.

– Vi vill ha ett så starkt valresultat som möjligt, så att det blir näst intill omöjligt att bilda en stabil regering utan oss som en del av regeringsunderlaget.

Vad önskar ni, frågar SVT:s Love Benigh, förutom egen majoritet?

– Man ska inte hålla det för osannolikt att en renodlad moderatregering kan samla en majoritet genom att först samtala med allianspartierna och sedan prata med oss. Då sitter man säkert. Särskilt om de går fram med den politik man har efter sin omsvängning, är det alternativet inte oattraktivt.