UNDANTRÄNGNING. Nyanländas bostadsbehov går före andra utsatta svenska medborgares. Men bostadsministern Peter Eriksson (MP) hävdar att ”det är en felaktig beskrivning”. Det motsäger flera moderater. – Det är självklart att vi får en undanträngningseffekt, hur skulle vi inte kunna få det? säger Mats Green (M).

I söndagens rapport blev det klart att kommunerna nu ställer grupp emot grupp när nyanlända går före dem som är medborgare och betalar skatt. Hela 60 procent av svenska kommuner ser undanträngningseffekterna av den tvingande lagen för kommuner att ordna bostäder till nyanlända, enligt länsstyrelserna.

Det blir även en större kostnad för kommunerna då personer tvingas bo kvar på behandlingshem, institutioner och vårdinrättningar i stället för att få en egen lägenhet. En institutionsplats kostar cirka 3000 kronor per dygn.

– Förutom kostnaden för skattebetalarna så är det ju förkastligt ur ett individperspektiv om en person med tidigare missbruksproblematik till exempel är redo att flytta till en egen bostad men inte kan det, sa Thed Carlsson, verksamhetschef vid socialtjänsten i Hässleholm, till SVT.

Och det akuta läget blir sannolikt värre eftersom närmare 100 000 personer med uppehållstillstånd kommer att behöva bostad bara det närmsta året, enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL.

”Självklart undanträngning”
En av kritikerna till Peter Erikssons (MP) uttalande om ”en felaktig beskrivning” är Mats Green, moderaternas bostadspolitiske talesperson.

– Det är självklart att vi får en undanträngningseffekt, hur skulle vi inte kunna få det? Man ska inte ställa grupper mot varandra, men att påstå att vi inte får en undanträngningseffekt, då undrar jag vilken verklighet bostadsministern lever i, säger Mats Green enligt SvD.
”Moderaternas fel”
Bostadsministern skyller situationen på Moderaterna.
– Min bestämda uppfattning är att Moderaterna är det största hotet mot att byggandet upprätthålls i hög takt, säger han och pekar ut den förra borgerliga regeringens bostadspolitik som ”ett totalt misslyckande”
– Ska vi klara bostadsbristen – som är ett generellt problem – så gäller det att bygga fler bostäder, också åt dem med små plånböcker, där ser jag inte att Moderaterna har ett enda svar, säger Peter Eriksson.
Ont om bostäder innan 2015
Mats Green får medhåll av SKL.
– Vi vet att det i många kommuner var ont om bostäder redan före det stora asylansökningsåret 2015, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

Fler moderater
Regeringen får även kritik av fyra moderata kommunalråd för Växsjö, Solna, Helsingborg och Sundbyberg.

”Ylva Johansson vill se en gräddfil för ny­anlända till bostadsmarknaden. Det är den slutsats som går att dra av hennes uttalande att boendet som kommunen tillhandahåller ska vara permanent. Vilka andra grupper ska ha förtur, före hårt arbetande medborgare och unga som är redo flytta hemifrån? Varför vill Socialdemokraterna öppna upp en diskussion som ställer grupp mot grupp?” , skriver Oliver Rosengren, Lars Rådén, Anna Jähnke och Josefin Malmqvist i en debattartikel.

De föreslår istället reformer som bidragstak, skärpta krav för bidrag, att tillfälligt etableringsboende bör bli nationell norm och att Migrationsverket bör överlämna lägenheter till kommunerna för att användas som etableringsboende om sådana finns. Bostadsbidrag behöver utgå också för delat boende.

MP-M-uppgörelse
Att det var MPs uppgörelse med M som lät Sveriges gränser vara vidöppna vilket gjorde att 163 000 asylsökanden kom bara under 2015 innan man slog på bromsen, och att MP trots det i regeringsställning fortsätter att ta in stora mängder verkar inte kopplas ihop med bostadsbristen. Bostäder för dessa man välkomnar borde det givetvis ha funnits en plan för.

Inget av nämnda partier vill dock på allvar minska asylinvandringen och tillhörande anhöriginvandring till Sverige.