AKTIVISM. Själva regeringen sitter sedan flera dagar i överläggningar om afghanernas utvisningar. Svenska kyrkan beslutar om fortsatt kamp för amnesti. Och Barnombudsmannen kräver att ensamkommande får tillgång till mer BUP-vård trots redan långa köer. Den massiva kampanjen för ensamkommande fortsätter.

Denna fixering vid afghanska män fortsätter, män som efter rättslig asylprövning enligt lag ska lämna landet. Sommarens månadslånga afghanstrejk, artistupprop, aktivistnätverk och otaliga mediainslag har skett för deras sak. Trots att 83 procent befunnits ljuga om sin ålder talas det mest om dem som barn.

Sverige står inför stora samhällsproblem som behöver lösas, accelererande skjutningar, våldtäkter och polisbrist, men regeringen sitter i flera dagar långa förhandlingar om afghaner utan asylskäl. Häromdagen uppgavs att förhandlingarna är nära att bryta samman. Frågan är om Socialdemokraterna kommer att ge efter för Miljöpartiets krav på amnesti åt gruppen? Socialdemokraterna är delade i frågan.

Widar Andersson politisk chefredaktör på Folkbladet bedömer att det inte kommer att ske.

– Att man skulle göra ytterligare en tvärvändning och gå med på någon slags amnesti för tiotusentals människor. Nej det finns inte på kartan, säger han i Aktuellt och påtalar att Socialdemokraterna har återvänt på ett plågsamt sätt till en traditionell reglerad invandringspolitik, som är det vanliga signumet för S.

– Hela regeringens trovärdighet står på spel. Men ännu viktigare är att se de oerhört stora problem som många års misskött invandring har lett till.

Oerhört stora kostnader
Han fortsätter:

– Trångboddhet, arbetslöshet, hemlöshet, ökad fattigdom, kriminalitet, oerhört stora kostnader för staten. Alla kommunerna måste få jättestora statsbidrag för att klara sig här i mars, april, när staten tar sin hand ifrån de nyanlända.

Han tycker att MP skulle ta sitt förnuft till fånga.

– S och MP gjorde en tvärvändning 2015, det borde man stå upp för gemensamt.

Svenska kyrkan driver amnesti
Frågan var högst aktuell på Svenska kyrkans pågående kyrkomöte. Där tog man under gårdagen beslut om att “markera mot inhuman behandling av ensamkommande barn”. Det innefattar att uppmana regeringen att stoppa omflyttningen av ensamkommande som har fyllt 18 år. De ska alltså få bo kvar i boenden för barn och till en mångfaldigt högre kostnad för skattebetalarna. Kyrkan ska också driva frågan om amnesti, att stoppa utvisningarna, beslutades på kyrkomötet.

Barnombudsmannen vill ge BUP-vård
Även myndigheten Barnombudsmannen går ut med ett pressmeddelande där man uppger att de ensamkommande behöver mer tillgång till BUP, barn och ungdomspsykiatrin. Hur detta ska gå till med de befintliga långa köer och stort behov för de barn som redan står i kö är oklart. Men BO har suttit med kommuner, landsting och regioner i överläggningar efter att ha känt oro för ökad psykisk ohälsa och större hopplöshet bland ensamkommande. Efter det vill man nu alltså ”tydliggöra BUPs roll och ansvar för de ensamkommande barnen. Barn- och ungdomspsykiatrin måste vara tillgänglig för ensamkommande barn och unga som behöver specialiserad vård, även när de är asylsökande”, skriver man.

På twitter har detta fått reaktioner där flera ifrågasätter varför svenska barn som mår dåligt ska komma sist i kön. ”Varför är det viktigast att nyanlända får hjälp först? Är deras psykiska ohälsa mer viktig?” och ”De unga som finns i landet redan som mår dåligt ska inte behöva lida för att invandringspolitiken är åt helvete och Migverket inte kan göra sitt jobb snabbare”.