Nu sviker LO hela arbetarkollektivet genom att gå med på lönedumpning, detta för att migranter ska komma in på arbetsmarknaden. Den svenska modellen avskaffas när man skapar en bidragsfinansierad låglönesektor.

I fredags läckte det ut att LO-facket och Svenskt Näringsliv träffat en principöverenskommelse om en ny anställningsform för nyanlända, ”etableringsanställning”, där tanken är att arbetsgivaren max betalar 8.000 kr/månad.

Borgerliga röster talade om en seger. Äntligen har LO till slut gått med på att migrationen kräver extremt billiga anställningar på arbetsmarknaden. Även arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger att hon gläds över parternas framsteg vad gäller att sätta ned foten i den infekterade ”enkla jobb”-debatten.

Därmed har regeringen fjärmat sig från löftet om att det inte ska bli ”syriska löner” i Sverige, som finansminister Magdalena Andersson sagt.

Men utöver lönen från arbetsgivaren ska, enligt uppgörelsen, staten med bidrag fylla på skillnaden mellan lönen och det den anställde får i handen. Den sammanlagda utbetalningen ska ligga i ett ”spann på mellan 13.000 och 16.000 kronor”. Samtidigt ska etableringsanställningen vara skattefri, vilket betyder att lönen i handen motsvarar en lön på runt 20.000 kr/mån.

Enligt LO betyder det att man inte lönedumpar. För arbetsgivarna blir det en billig lösning där skattebetalarna tar över största kostnaden för dem som anställs.

Här skapas ett ny bidragssystem för hur skattebetalarna bekostar nyanländas försörjning. En låglönesektor byggs upp, dolt bakom bidrag. Om lönen i handen är 16.000 kr och bruttolönen därmed motsvarar 20.000 kr, blir arbetsgivaravgiften dessutom drygt 6.000 kr. Totalt kostar alltså varje etableringsanställd 26.000 kr/mån, varav staten ska stå för 18.000 kr och arbetsgivaren för 8.000 kr. Migranterna får alltså 18.000 kr av staten, istället för att betala skatt på lönen.

Varför ska svenska skattebetalare avstå från sin lön för att skapa ett skattefrälse för nyanlända och en låglönesektor för arbetsgivarna?

Lösningen slår dessutom mot de rut-företag som växer fram i servicenäringen. Risken för bedrägerier och fusk är också stor på det sätt som LSS-reformen drabbats av.

Frågan är också varför denna omläggning av svensk arbetsmarknad behövs. Socialdemokraterna och de borgerliga brukar ju hävda att de migranter som kommer till Sverige har hög utbildning och därmed borde kunna utgöra en produktiv del av arbetsmarknaden. I verkligheten är ju många långt lägre utbildning än som krävs på svensk arbetsmarknad.

Det är därför LO och Svenskt Näringsliv låter staten betala, migranterna är en belastning för välfärden. Trots 40 år av politiska mantran om att nyanlända ska utbildas och sättas i jobb. Det har inte fungerat. Bidragsberoendet är gigantiskt.

Migrationen från lågutbildade delar av världen till en av de högst specialiserade i världen, fungerar helt enkelt inte.

Det blir inte bättre av att dölja bidragsberoendet bakom låtsaslöner från arbetsgivarna, och där staten tvingas skjuta till det dubbla.