Efter en intensiv debatt beslutade Liberalernas landsmöte att inte förbjuda slöjor i skolan. Partiet vill däremot förbjuda att nya religiösa friskolor startar.

Från medlemmar har förslag lagts om att skydda flickor från religiöst förtryck genom att inte tillåta slöjor i skolan. Från medlemmar och ombud har också funnits en stark önskan att förbjuda religiösa skolor.

Partistyrelsen har varit splittrad. Att vara liberal är att vara kluven, brukar det heta. Om religiösa friskolor har det funnits hela tre olika linjer i Liberalernas styrelse: totalförbud, stopp för nyetableringar och att behålla religiösa friskolor.

Majoriteten i partistyrelsen, som intog mellanpositionen att stoppa nya religiösa friskolor, vann till slut med 91-83 röster.

Förslaget om förbud av slöjor på småflickor i skolan föll utan rösträkning.

Därmed förlorade Gulan Avci, Liberala kvinnors ordförande, som drivit frågan om skärpta regler.

– Det är ett viktigt ställningstagande, det ramar in hela problematiken om utanförskap och kvinnoförtryck och den otrygghet som många kvinnor och flickor lever med i dag, sa hon inför debatten.

Hennes förslag innebar att det inte ska vara tillåtet att bära heltäckande slöja, burka eller niqab på offentliga arbetsplatser. När det gäller klädkoder på privata arbetsplatser ska det vara en fråga för arbetsgivaren.

UPPDATERING (kl 15.08)

På söndagseftermiddagen debatterade landsmötet andra aspekter på invandring och integration. Det hettade till i diskussionen om partiet skulle besluta att stoppa utvisningar till Afghanstan eller till land där asylansökande saknar anknytning.

I salen fick de ombud som argumenterade för mer öppna gränser betydligt varmare applåder än de ombud som försvarade partiledningens mer restriktiva linje.

Likaså när ungdomsförbundet intensivt argumenterade mot utskottets förslag om att förbjuda heltäckande slöjor som niqab och burka på offentliga arbetsplatser, fick de som var emot skärpta regler starka applåder.

Av stämningen att döma kunde de som förespråkar allmän amnesti och utvidgade rättigheter att stanna uttrycka stöd för sin hållning, medan de som är för restriktivare hållning satt tysta och inte vågade ge opinionsuttryck i form av applåder och ja-rop för sin linje.

Men i omröstningen blev förslag om amnesti och stoppade utvisningar nedröstade och detta utan rösträkning. Den tysta majoriteten var därmed betydande.

När det gäller utskottets förslag om förbud mot heltäckande slöja på allmän plats röstades dock förslaget ned. Därmed försvarar Liberalerna både slöjor på småflickor i skolan och heltäckande slöjor på offentliga arbetsplatser.