Under andra dagens förhandlingar under Sverigedemokraternas landsdagar avhandlades migration, skola och kriminalpolitik. På nästan alla punkter fick partistyrelsen gehör för sina förslag, men på en punkt körde ombuden över partiledningen.

I de flesta fall som gick till votering och rösträkning vann partistyrelsen med tydlig majoritet under fredagskvällens voteringspass.

Men när det kom till motion av norrbottningarna Magnus Häggblad och Per Göransson om att som diskrimineringsgrund lägga till politisk åskådning, vann de över partiledningen.

Partistyrelsen menade att de grunder som idag gäller – som religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och funktionsnedsättning – riskerar att skapa ett Orwellianskt ”alla är jämlika men vissa är mer jämlika än andra”. Därför ville man att hela nuvarande systemet med att rada upp grupper avskaffas och ersätts med en enkel regel om ”otillbörlig särbehandling”. I detta skulle diskriminering för politisk tillhörighet ingå.

Flera ombud menade att så länge systemet ser ut som det gör, borde samhället reagera mot den diskriminering som exempelvis drabbar dem som går ut med att de är Sverigedemokrater. Flera fackförbund diskriminerar öppet medlemmar som sympatiserar med SD.

Det invändes från talarstolen att politisk åskådning inte är något som man själv inte kunnat välja, som etnisk bakgrund, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

På det svarade motionens förespråkare att religion också är något man kan välja. Dessutom är politisk förföljelse en grund för att erhålla asyl i Sverige. Då borde politisk förföljelse i Sverige rimligen också vara förbjudet.

Ombuden gav motionärerna rätt. Med 89 röster mot 78 och 5 som avstår, är Sverigedemokraterna nu för att diskriminering och förföljelse på grund av politisk åskådning ska förbjudas i lag.