POLITIK. Migrationsverket är en aktivistisk myndighet som istället borde arbeta med att de som inte har skyddsbehov ska skickas hem. – Det är kanske den viktigaste integrationspolitiska åtgärden just nu, säger SD-ledaren Jimmie Åkesson.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson kritiserade Migrationsverket  i gårdagens SVT Agenda, där han också fick möjlighet att utveckla SDs politik. Under partiets Landsdagar i helgen har en rad skärpningar föreslagits på migrationsområdet. På frågan om de 52 000 personer med tillfälliga uppehållstillstånds på ett år skulle få förlängt med SDs politik, svarade Åkesson att det beror på om de har skyddsbehov eller inte.

– Det är utgångspunkten. Sen kan man ju bedöma det på olika sätt. Jag tror det finns en väldigt, väldigt generös bedömning i Sverige i dag som gör att vi fortsätter spä på den segregation som finns.

– Migrationsverket har ju visat sig vara en i hög grad aktivistisk myndighet som gör väldigt generösa bedömningar i de här frågorna.

Återvandring
Myndigheten borde istället lägga fokus och energi på att de som kommit till Sverige och inte längre har något skyddsbehov ska återvända till det land de kom ifrån, menar han.

– Sverige behöver inte mer asylinvandring. Vi behöver snarare ett återvandringsnetto, de som kommit hit och saknar skyddsbehov, som saknar självklara skäl att vara här och leva på svenska skattemedel, de ska återvända till det land de kom ifrån.

Vård till alla
SD gör klart att man vill att svensk sjukvård ska förbehållas svenska medborgare. Partiet vill bara ge akutsjukvård till de personer som inte har rätt att befinna sig i landet. Programledaren menade då att det blir dyrt att inte ge förebyggande vård då det kan utvecklas till akuta tillstånd.

– Det är inte rimligt. Vi kan inte ha en situation där människor från hela världen kommer till Sverige för att få förebyggande vård, svarade Åkesson.

Luddigt begrepp
Han påpekade också att definitionen ”vård som inte kan anstå” är så luddigt att inte ens Socialstyrelsen vet vad som avses.

– Vi har redan kris i svensk sjukvård. Låt oss fokusera på att ge vård till de cancerpatienter vi har i idag som står i kö för att vi har platsbrist.

Ur SDs nya migrationspolitiska program

  • Asyl ska bara beviljas om Sverige är det närmaste landet. De länder som är geografiskt närmast ett krisområde ska ansvara för mottagande. Resurser till mat, bostad, medicin och skola till barn ska ombesörjas av internationella organ som FN.
  • Om hjälpen i närområdet inte räcker till så förespråkar SD ett organiserat vidarebosättningssystem.
  • Arbetskraftsinvandringen ska vara baserad på kompetensbehov. Kvalificerad arbetskraft med efterfrågad kompetens välkomnas, men svensk arbetsmarknad ska inte vara öppen för ”den som vill konkurrera om arbeten med lägre löner eller genom accepterande av sämre arbetsvillkor”.
  • Arbetstillstånd ska generellt vara tillfälliga.
  • Gränskontroller ska finnas och den som saknar giltiga dokument ska direktavvisas. Polisen ska eftersöka dem som är i Sverige utan uppehållsrätt och det ska finnas särskilda bevakade och låsta boenden för dem tills de lämnar landet.
  • Visum eller uppehållstillstånd ska krävas för att komma in i Sverige, med vissa undantag.
  • Uppehållstillstånd ska vara tidsbegränsade.
  • Anhöriginvandring – ansvaret för försörjningen ska ligga helt på anknytningspersonen.
  • Svenskt medborgarskap – högre krav, exempelvis att kunna svenska språket, förstå svenska lagar och regler, förstå sociala koder, normer och värderingar. Det ska krävas tio år med klanderfri vandel i Sverige.

Ur inriktningsprogram för sjukvården

  • Svensk sjukvård ska i första hand finnas till för svenska medborgare. De som har tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd ska kunna få akutvård och vård som inte kan anstå. Asylsökande och de som vistas i landet illegalt ska endast få akutvård.