Vi får ganska ofta höra att Bibeln minsann inte är bättre än Koranen. Den som hävdar sådant har inte tänkt så djupt. Om kristna vill utföra terrorhandlingar skulle de göra det i strid med Jesus läror, medan muslimer som utför terrorhandlingar kan hitta stöd för detta i Muhammeds liv och lära.

Våldet i Bibeln, och det är i Gamla Testamentet man finner det, består för det mesta av skildringar av krig och grymheter i det förflutna, inte av ännu gällande påbud att gå ut i krig. I Koranen däremot hittar vi påbud, som är menade att gälla i dag, om att gå ut i jihad, heligt krig.

De som är måna om att försvara islams rykte lyfter ibland fram en vers i Lukas evangelium för att visa att även Jesus predikade våld. Hur detta, även om det vore sant, skulle göra profeten Muhammed bättre, begriper jag inte. Så här lyder versen:

”Men dessa mina ovänner, som icke ville hava mig till konung över sig, fören dem hit och huggen ned dem här inför mig.” (Luk. 19:27)

Jesus, som här kallar sig konung, skulle i denna vers befalla sina lärjungar att hugga ned de som vägrar erkänna hans kungavärdighet. Det är självklart humbug.

Versen är hämtad ur en liknelse om en förnäm man som gav sina tjänare ett pund var att förvalta, medan han var borta. När mannen kom tillbaka hade han blivit kung. Den som inte hade förvaltat pundet väl drabbades av kungens vrede. På samma sätt kommer den som inte förvaltar Jesus budskap på rätt sätt inte att vara tillsammans med honom i himlen. Det har ingenting med fysiskt våld i denna värld att göra. Jesus talar om vad som ska ske på domedagen.

Om Jesus predikade våld mot dem som inte erkände honom, varför använde inte hans lärjungar, som ju älskade och lydde honom, våld? Profeten Muhammed predikade våld, jihad, och hans lärjungar gick ut i jihad. De dödade Muhammeds fiender, erövrade städer, och tog byte och slavar.

En som nyligen ryckte ut till islams försvar på detta ohederliga sätt är vänsterjournalisten Gellert Tamas. I en artikel i Aftonbladet (14/9) använde han just denna vers ur Lukas evangelium för att visa att Jesus var lika våldsam och krigisk som Muhammed. Han påstår där att Jesus ”uppmanar till mord på dem som inte erkänner honom som sin konung”.

Som sagt, lärjungarna älskade Jesus och gick i flera fall i döden för honom. De blev förföljda för sin tro. Om Jesus uppmanade dem att använda våld, varför gjorde de inte det? Jo, därför att de till skillnad från Tamas begrep att orden var en del av en liknelse om domens dag.

Det bör också påpekas att profeten Muhammed var en riktig kung. Han styrde ett rike. Och han befallde faktiskt att de som var upproriska skulle dödas, bland annat genom korsfästelse. Jesus däremot, hans rike var inte av denna värld. Han korsfäste ingen, utan blev själv korsfäst.

Gellert Tamas bör fråga sig hur många terrorgrupper i världen idag som citerar Lukas evangelium innan de halshugger, korsfäster, stympar och spränger människor luften. Inga, vad jag vet.

Däremot finns det många terrorgrupper som citerar Muhammeds väldigt tydliga yttranden när de utför hemska handlingar. Och det finns inte bara ett yttrande utan åtskilliga. I ett yttrande säger Muhammed: ”Jag har gjorts segerrik genom skräck”. Du hittar yttrandet i Bukharis samling, som av sunniterna räknas till de mest tillförlitliga samlingarna. 

Tamas tror att han genom att citera versen ur Lukas har bevisat sin tes: att alla de tre abrahamitiska religionerna är lika våldsamma:
”Exemplen är en tydlig illustration på det som torde vara en självklarhet; samtliga de tre monoteistiska världsreligionerna, kristendom, islam och judendom, har skrifter som innehåller uppmaningar till våld – sida vid sida med budskapen om kärlek och tolerans.”

I själva verket har Tamas bara lyckats bevisa en av två saker: sin egen okunnighet eller sin egen ohederlighet.

Det finns nämligen inga ”uppmaningar till våld” i evangelierna. I evangelierna kunde Tamas bara hitta en enda vers – som han dessutom missförstod. I Koranen finns det ett överflöd av verser, som därtill är av en annan, tydligare karaktär, och som genom hela islams historia har tolkats som uppmaningar till heligt krig.

I syfte att likställa kristendomen med islam, Bibeln med Koranen, Jesus med Muhammed, förvränger Tamas inte bara evangeliet, utan även Koranen: ”En av Koranens mest citerade verser, sura 5:32, slår exempelvis fast att dödandet av en oskyldig människa kan jämföras med att döda hela mänskligheten. Och att den som räddar ett människoliv samtidigt räddar hela mänskligheten.”

Men vem är egentligen oskyldig? Tamas bör även läsa nästföljande vers där det står vilka Muhammeds följare bör döda. Här i Zetterstéens översättning från 1917: ”Deras lön, som bekämpa Gud och hans apostel och anstifta ofärd på jorden, varder blott, att de dödas eller korsfästas, eller att deras händer och fötter avhuggas korsvis, eller att de förvisas ut landet. Detta varder deras skam i detta livet, och i det tillkommande väntar dem ett förskräckligt straff.”

Detta är alltså inte en skildring av händelser i det förflutna, utan ett ännu gällande bud.

Dessutom glömmer Tamas att nämna att orden, om att mordet av en oskyldig människa kan jämföras med mord av hela mänskligheten, var riktade till judarna, Israels barn, inte till Muhammeds samfund: ”Fördenskull hava vi föreskrivit Israels barn, att det, om någon dödar ett liv, utan att det föreligger någon blodskuld eller ofärd på jorden, skall vara, som om han hade dödat människor i allmänhet, och om någon frälser ett liv, skall det vara, som om han hade frälst människors liv i allmänhet.”

Tamas skriver: ”I dag är det militanta islamistiska grupperingar, nästan alla med bakgrund i den djupt konservativa salafistiska miljön, som påstår att Koranen rättfärdigar mord och folkfördrivning av muslimer, kristna och andra religiösa grupper. Men det innebär naturligtvis inte att denna tolkning är den enda rätta – eller möjliga.”

Menar han att det finns någon bättre uttolkare av Koranen än Muhammed?

Profeten, som Gud utvalde för att ta emot uppenbarelsen, tolkade jihad som krig med svärd. Han bar själv svärd. Finns det någon imam som kan stå upp en moské och säga: ”Muhammed missförstod sin Koran. När Koranen talar om krig så betyder det inte krig utan fred.” Låter det rimligt?

Visst skulle Tamas kunna hitta på alla möjliga fantasifulla tolkningar av Koranen. Frågan är om de kommer att övertyga de troende muslimer som ser Koranen som Guds ord och Muhammed som dess främste uttolkare och alla muslimers föredöme.

Kristna som utför terrorhandlingar gör det i strid med Jesus läror, medan muslimer som utför terrorhandlingar kan hitta stöd för detta i Muhammeds liv och lära. Tack och lov är många muslimer, trots att de kallar honom sitt föredöme, bättre än Muhammed.