Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har besköt Downing Street i London för att fira 100-årsdagen av Balfourdeklarationen som banade vägen för en judisk stat. Arthur Balfour var Storbritanniens utrikesminister.

– Vi är stolta att stå här idag med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och deklarera vårt stöd till Israel, sa brittiske premiärministern Theresa May vid middagen på Downing Street igår kväll, rapporterar Independent.

May konstaterade också att Storbritannien varit pionjärer i att arbeta för en judisk stat. Hon syftade då på Balfourdeklarationen som undertecknades för nu 100 år sedan. Israel ser brevet som det första internationellt steget för att erkänna det judiska folkets rätt till en egen stat.

Inför hundraårsdagen har föreningen Israels Vänner i Sverige sänt brev till riksdagens ledamöter, eftersom man anser att Sveriges riksdag fallit offer för propaganda mot Israel.

Man är bekymrad över att Israel ges skulden till konflikterna i Mellanöstern.

– Vi tror inte att olika företrädare medvetet för fram osanningar. Däremot är det vissa ord och uttryck som blivit trendord och som ständigt återkommer, ’ockupation’, ’illegala bosättningar’, skriver de i brevet.

Föreningen har gått igenom de olika beskyllningar och missförstånd som präglade svensk politik och media. Man understryker i brevet att den juridiska grunden för Israel finns i San Remo-avtalet.

– Den juridiska grunden som avser Israel och Mellanöstern är i stället det beslut som fattades i San Remo konferensen 1920, där också Sverige deltog, och som stadfästes 24 juli 1922 och började gälla i september 1923. I beslutet ingick även Balfourdeklarationen.

Utifrån dessa internationella avtal kan man omöjligen tala om ”ockuperad mark”, konstaterar föreningen. Felsluten gäller också diskussionen om landets gränser. Och detta sker av riksdagen idag, ”trots att Sverige i San Remo för länge sedan har godkänt det judiska folkets rättigheter till ett noga preciserat område”.

– Israel har i dag endast cirka 13 procent land av vad det juridiskt bindande ursprungliga avtalet angav.

Man kan dessutom, utifrån det brittiska mandatet i Palestina som Storbritannien förvaltade på uppdrag av Nationernas Förbund efter första världskriget, konstatera att dåvarande Palestina har delats upp i en muslimsk stat, Jordanien, och en judisk, Israel. Det är därmed svårt att inte påstå att en tvåstatslösning redan har realiserats.