DEBATT. Varannan biograf riskerar att läggas ned. Som värst är situationen på landsbygden, och detta som en direkt konsekvens av regeringens filmpolitik som gick igenom vid årsskiftet – en politik som man valde att genomföra mot riksdagens vilja, skriver Emil Aronsson och övriga SD-ledamöter i riksdagens kulturutskott.

Sverigedemokraterna har redan från första början varit djupt kritiska till regeringens filmpolitiska förslag, och avslog bland annat förslaget om momshöjningen på biobiljetter från sex till tjugofem(!) procent. Biografbranschen – däribland Svenska Filminstitutet och Sveriges Biografägareförbund – har vid flera tillfällen aviserat att regeringens politik skulle leda till att många mindre biografer skulle få stora ekonomiska problem. Detta var även något som även Sverigedemokraterna anmärkte på i vår följdmotion till regeringens proposition. Tyvärr föll dock kritiken för döva öron.

Nu börjar konsekvenserna av regeringens agerande visa sig, och det är uppenbart att situationen är djupt problematisk. Svenska biografer är centrala för både svensk och internationell kultur- och kunskapsförmedling. Genom att försvåra situationen ytterligare för bioindustrin riskerar man inte enbart svensk bioindustris fortsatta existens, utan den oundvikliga prishöjningen av de redan relativt kostsamma biobiljetterna gör även biotittandet till en klassfråga.

När det kommer till småortsbiograferna är dessa i många fall en mindre orts främsta kulturförmedlare. Sverigedemokraterna vill att hela Sverige ska leva och att tillgången till kultur ska vara god även på landsbygden. Därför menar vi att det är centralt att riksdagen samlar sig och åtgärdar regeringens filmpolitik innan skadorna av den blir för långtgående och irreparabla. Vi förespråkar även ett bredare samarbete med övriga nordiska länder på filmområdet, gemensamma nordiska produktionsincitament, och ett moderniserat filmavtal för ett bättre samarbete med filmindustrin.

Vi menar att det är av yttersta vikt att regeringen tar hänsyn till biobranschens kritik och tillgodoser riksdagens tillkännagivanden, bland annat genom att återgå till en 6-procentig kulturmoms för biografbranschen. Här krävs även ett tydliggörande från Allianspartierna i frågan, där numera tre av fyra – att döma efter deras anslagstabeller på området – tycks stödja regeringens politik.

Alice Bah Kuhnke har en tung arbetsbörda framöver att finna lösningar på ovanstående problem och faktiskt, återigen, tillgodose majoriteten i riksdagen. Filmbiograferna förtjänar det – inte minst de på vår landsbygd. Vi väntar med spänning på kultur- och demokratiministerns förklaringar till hur hon tänker implementera majoritetens förslag och återupprätta en rättvis filmpolitik.

Aron Emilsson
Riksdagsledamot (SD), kulturpolitisk talesperson, ledamot i kulturutskottet

Angelika Bengtsson
Riksdagsledamot (SD), ledamot i kulturutskottet

Cassandra Sundin
Riksdagsledamot (SD), ersättare i kulturutskottet

Sara-Lena Bjälkö
Riksdagsledamot (SD), ersättare i kulturutskottet