I fredags genomfördes det första böneutropet utomhus i Sverige. Från den 18 meter höga minareten i Karlskrona kommer böneutrop att ske varje fredag genom högtalare.

– Vårt samhälle är inte förberett för böneutrop fem gånger om dagen sju dagar i veckan. Därför blir det bara ett böneutrop och det är under fredagsbönen mitt på dagen, säger Mulo Djopa som är vice ordförande i Islamiska Kulturföreningen till SVT.

Den nybyggda minareten invigdes några minuter efter utsatt tid på fredagsförmiddagen i Karlskrona.

– Jag känner mig full med glädje över att vi ska kunna ha böneutrop utomhus. Jag har nästan samma känsla som när man var i hemlandet, säger Mulo Djopa strax före det allra första böneutropet till BLT.

När Sverigedemokraternas ordförande i Karlskrona Christopher Larsson kritiserat minareten blev han polisanmäld för hets mot folkgrupp.

De riktiga högtalarna var fortfarande inte fastmonterade, i stället användes kulturföreningens vanliga högtalare. I ungefär två minuter hördes böneutropet som började med att böneutroparen uttalade orden Allahu Akbar som betyder ”Gud är störst”.  Sedan följde en kallelse till bön.

– Sverigedemokraterna har under min ledning motverkat denna minaret precis så mycket vi orkat, med alla till buds stående demokratiska medel. Vi har kampanjat för att väcka opinion, vi har blivit polisanmälda. Vi har stridit i nämnder och i fullmäktige, vi har anmält kommunförvaltningen till länsstyrelsen och fick avslag och vi har anmält kommunen till förvaltningsrätten och fått avslag. Vi har begärt överprövning och fått avslag även där. De andra partierna har varit knäpptysta med undantag för socialdemokraterna som tycker minareten är bra för att “den visar att Karlskrona är för mångkultur”, säger Christopher Larsson, gruppledare (SD).