Regeringen lägger till riksdagen fram förslag om att de som inte har asylskäl ska få stanna. Man har inte svenska folket med sig om att gruppen ensamkommande ska få stanna.

Inizio har genomfört en webbundersökning som omfattat 1768 intervjuer under perioden 21–27 november, och vars resultat publiceras i Aftonbladet. Man har ställt frågan ”Tycker du att de ensamkommande ska få stanna eller ska de få lämna Sverige?”

Frågan innefattar inte aspekten om de ensamkommande har asylskäl eller inte. De intervjuade kan därmed ha ansett sig svara ”ja” på frågan om de med asylskäl ska få stanna, men hade svarat ”nej” om de vetat att regeringen föreslår att de utan asylskäl nu ska få stanna.

Totalt svarar 39 procent ja, att de ska få stanna. Tydligt nej svarar 36 procent, medan 25 procent är tveksamma (eller inte vågar svara nej). Inizio redovisar också per parti hur de intervjuade svarat.

Andelen som anser att ensamkommande ska få stanna (med öppen tolkning om det gäller dem med asylskäl eller också dem utan lagliga skäl), är i:

SD – 4 procent
M – 18 procent
KD – 27 procent
L – 33 procent
S – 57 procent
C – 59 procent
MP – 75 procent
V – 79 procent
FI – 79 procent