BROTT. ”Brott mot enskild person” ligger på den högsta nivån sedan Brås Trygghetsmätning började 2006.  Sexbrotten fortsätter öka markant. Särskilt är det unga kvinnors utsatthet och otrygghet som ökar. Var sjunde ung kvinna uppgav sig ha blivit utsatt för sexbrott förra året. 

Nu publiceras ytterligare en mätning som visar en alarmerande utveckling i Sverige beträffande brott och otrygghet. Under onsdagen släpptes Nationella Trygghetsundersökningen, NTU, som görs av Brottsförebyggande rådet, Brå, sedan 2016. Där självrapporterar de som utsätts för brott, vilket ger en bild som inte kan bortförklaras med ökad anmälningsbenägenhet.

Andelen som uppger att de utsatts för brott mot enskild person ligger på den högsta nivån sedan mätningarna startade 2006. Det som ökat mest är bedrägerier, sexualbrott och trakasserier.

Mellan 2012 och 2016 har utsattheten för sexualbrott tredubblats, från 0,8 till 2,4 procent, bedrägerier från 3,0 till 4,3 procent och trakasserier har ökat från 4,1 till 5,5 procent.

Unga kvinnor 16-24 år är den grupp som är mest utsatt för sexualbrott, och 14 procent av de unga kvinnorna uppgav att de hade utsatts för minst ett sådant brott under 2016.

Bara elva procent anmäler
Mörkertalet är stort. Av de som utsatts för sexualbrott under 2016, uppger endast elva procent att de anmält händelsen till polisen.

– Den vanligaste orsaken till att man inte anmäler brottet är att den som utsatts inte tror att polisen kan göra något. Det kan också vara att man bedömde att händelsen inte var så allvarlig eller att man själv redde ut det, säger Thomas Hvitfeldt, enhetschef på Brå.

Var tredje otrygg
Många kvinnor, 31 procent, känner sig även otrygga i allmänhet. 
Undersökningen ger inga svar på vad brottsökningen beror på, till det krävs mer forskning, enligt Brå.

NTU bygger på intervjuer med cirka 12 000 personer i åldrarna 16–79 år. Utifrån undersökningens resultat kan slutsatser dras för hela befolkningen. NTU som helhet publiceras i januari 2018.