Bokmässan i Göteborg ser sig av kommersiella skäl tvingade att inskränka yttrandefriheten och inte tillåta kontroversiella utställare. Bojkotter understödda av etablissemangsröster som Dagens Nyheter blir för kostsamma för arrangören.

Dagens Nyheter klagar över att extremister hotar demokratin, men i jämförelse med DN har extremisterna ingen makt över samhället. När DN kampanjar för att tysta oliktänkande är man framgångsrik. Man har tvingat ner Bok & Bibliotek på knä, och fått dem att överge de höga ambitionerna om yttrandefrihet.

Med DN:s stöd för bojkott av bokmässan gav bojkotten tydligt resultat i form av lägre antal besökare och utställare. Som fristående arrangör är det svårt att bära förlusterna. Då är det enklare att kompromissa med yttrandefriheten. Inskränka åsiktsbildningen så att DN och andra slutar trakassera arrangörerna för bokmässan med bojkottkampanjer.

Dagens Nyheter anser, liksom andra mäktiga och totalitära aktörer, att de vet vad som är rätt och fel, och därför tar sig rätten att kräva lydnad. De som går emot är fiender som inte i demokratisk anda ska möta motargument, utan som i det totalitära hatets anda ska portas, förhindras, krossas.

För oss som har ett demokratiskt sinnelag utgör det fria ordet en grundbult som vi vet är bästa boten mot polarisering, oförsonlighet och hat. Genom att föra samtal och diskutera med alla, och inte visa sig rädd för andras åsikter, kan den ömsesidiga respekt skapas som är nödvändig för en sansad politik.

DN:s kulturchef Björn Wiman hävdar att ”trollen inte spricker i solen”, utan måste bekämpas med totalitära metoder. De ska portas, bojkottas, tystas. Man ska inte ha en ”övertro” på demokrati och yttrandefrihet. Det är en ”föråldrad” syn. Yttrandefrihet betyder bara att det kan bli oroligheter och våldsamheter, säger Wiman.

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke motsätter sig kraftfullt Dagens Nyheters trångsynthet, i radiodebatt i Studio Ett (28/11, kl 17).

– Jag beklagar att Wiman på det här sättet idiotförklarar den stora svenska allmänheten, att den inte kan sätta sig in i frågor och se att de där trollen står nakna. Jag beklagar djupt att en av våra viktiga plattformar [Dagens Nyheter] i den dagliga debatten inte har större tolerans för den fria åsiktsbildningen, replikerar Funcke.

Det är märkligt att DN:s kulturchef inte klarar av något så simpelt som att se skillnad på våld och fri åsiktsbildning. Våld och andra lagbrott är oacceptabla och är polisens sak att komma tillrätta med. Och då naturligtvis våld från alla sorters extremister, även de vänsterextremister som DN och Shipstedt i andra sammanhang samarbetar med.

Dagens Nyheter inte bara idiotförklarar svenska folket, man tolererar inte andras åsikter. Man vågar inte möta motståndare i öppen debatt, utan använder sin makt för att tysta dem genom fördomsfulla kampanjer.

Det är skrämmande att se hur en aktör med så mycket makt som DN använder den för att inskränka demokratins grunder och med totalitär mentalitet krymper samhällets intellektuella ramar. Nu har man lyckats kuva och stympa bokmässan i Göteborg så att den inte vågar verka för fri åsiktsbildning.

För Sverige idag, grundat på Säkerhetspolisens rapporter, finns det skäl att betrakta Dagens Nyheter som ett minst lika stort hot mot demokrati och det fria ordet som de extremister man säger sig motverka med bojkotten av bokmässan i Göteborg.