GÖTEBORG. Förra veckan slogs Lövgärdetskolan i Angered sönder. Kommunen har nu anlitat väktare vid skolan året ut, liksom även många andra kommuner tvingats göra. Kommunernas nota för väktare har stigit markant i hela landet.

Lövgärdetskolan förstördes med utkastad mat, uppbrutna skåp och minst 30 krossade fönster. Skador för hundratusentals kronor.

Skolans motdrag blir att anlita väktare. Åtminstone terminen ut kommer det kvällstid att finnas väktare som patrullerar området kring Lövgärdetskolan. Ett antal föreningar kommer även att ordna nattvandringar i flera av Angereds stadsdelar.

Poliskrisen
Lövgärdetskolan är inte ensamma om att tvingas sätta in väktare. Alltfler kommuner anlitar väktare då man upplever att polisen inte räcker till. Polisen befinner sig i en djup personalkris och utryckningsverksamheten klarar inte kraven på minimibemanning. Ökad brottslighet i kombination med poliskrisen när antal poliser i yttre tjänst minskar gör att många kommuner ser sig tvingade till dessa lösningar.

Fördubbling
Kommunernas och landstingens köp av bevakningstjänster hamnade förra året på total­notan 1,6 miljarder, skriver Dagens Samhälle. Kommunernas nota låg på drygt 1 miljard kronor, en ökning med nästan 50 procent sedan 2014. Både Västra Götaland och Örebro län har exempelvis fördubblat sitt köp av väktare. I Boden har det mer än fördubblats. Storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö toppar listan över de kommuner som köper in mest väktartjänster.

Ledande leverantör av väktare är Securitas som fakturerade det offentliga cirka 1,5 miljard förra året och hade en tillväxt på 58 procent. Säkerhetsbranschen är enorm och expanderar, omsättningen uppgick till 35 miljarder kronor 2016.

Gäller många kommuner
En enkät som SR-programmet I lagens namn gjorde visar att 35 kommuner hänvisar direkt till polisbristen som anledning till att de anlitar väktare eller ordningsvakter. Hela 140 av 200 kommuner och landsting som svarat på enkäten säger att kostnaden för ordningsvakter och väktare har ökat. Av de 140 kopplar 35 ökningen till brist på poliser.

Glesbygden problem
Kommunerna som upplever att polisen inte räcker till för behovet är spridda över landet, och gäller särskilt mindre kommuner på landsbygden.

I programmet uppges även att de flesta sjukhus i landet idag har ordningsvakter på akuten. Det finns inga tecken på att utvecklingen skulle vända.

Regeringen riskerade
Denna utveckling är också något som regeringen räknade med inför polisreformen. Man räknade med att antalet poliser skulle kunna minska och tog därmed risker med säkerheten, avslöjade SVD nyligen. ”19 000 eller 20 000 poliser spelar ingen roll”, sa Anders Ygeman till landets samlade polischefer 2014, två veckor innan den stora omorganisationen trädde i kraft.