AFGHANAMNESTIN. På så många punkter är överenskommelsen ett haveri för rättssäkerheten, migrationspolitiken och för Sveriges framtid. Här går Samtiden igenom punkterna, en efter en.

MEDBORGARNA. Inte med ett enda ord berördes det svenska folket under presskonferensen eller vilka konsekvenser beslutet kan väntas få. Medborgarna var helt frånvarande i tankegångarna för S och MP, trots att statsråden är förtroendevalda för att representera svenska medborgares intressen. Det enda som var viktigt var de afghanska männen utan asylskäl.

Ändå är det de svenska skattebetalarna som kommer att finansiera varje krona dessa män kommer kosta. Varje klädesplagg, matbit och eventuella rättegångskostnader. Uppskattningsvis kostar 9 000 ensamkommande 9 miljarder kronor extra per år.

MOT FOLKVILJAN. Vill svenska folket prioritera dessa tiotusentals män utan asylskäl framför allt annat eftersatt i samhället? Enligt en mätning motsätter man sig detta. Redan dagens nivåer pressar samhället oerhört hårt.

ÅLDERSBEDRÄGERIERNA. Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar visar att tre av fyra testade är över 18 år. De som ljög behandlades som barn till enorma kostnader och tog resurser från andra. Men det spelar ingen roll för S och MP. Att ljuga om sin ålder belönas. Alla åldersbedömningar gjordes helt i onödan. För beslutet gäller oavsett om de verkligen var barn eller inte när de kom till Sverige, det är vad de uppgav för ålder som räknas.

SVEKET FRÅN S. Statsminister Stefan Löfvens (S) mantra att ett nej ska vara ett nej gäller inte. S gav efter för asylaktivisterna och går emot sina egna lagar samt beslut från Migrationsverkets och migrationsdomstolarna. Helomvändningen S gjorde från sin politik 2015 när man stramade åt de vidöppna gränserna gjordes återigen, fast åt andra hållet. Stefan Löfven hoppades sannolikt blanda bort korten genom att inte närvara på presskonferensen.

INGEN KONSEKVENSANALYS. Konsekvensanalys i beslutet saknas, liksom för migrationspolitiken i stort. Inga kostnader eller siffror presenterades. Att det blir gigantiska kostnader är det enda som står klart. Inte bara för de afghanska männen utan även deras anhöriga. Hur många makar och barn och/eller föräldrar beräknas komma till följd av beslutet och till vilken kostnad?

PULLEFFEKTER. Det blir sannolikt starka pulleffekter när beslutet ljuder i Kabul och andra platser, att i Sverige går det att få asyl bara man protesterar tillräckligt högt och länge och stannar kvar illegalt i landet. Ihop med generösast bidrag och allmän naivitet blir det en oemotståndlig mix.

SKOLSITUATIONEN. Dessa män kommer att finnas i skolor tillsammans med svenska tonårsflickor och pojkar, som hamnar i underläge gentemot vuxna män med en diametralt annorlunda kultur, särskilt vad gäller synen på kvinnor. De kommer även att ta resurser från andra elever som redan finns i skolan.

KLARA SKOLGÅNG. De ensamkommande ska ”gå klart gymnasiet”, men de flesta klarar inte av att komma igenom studierna på den nivån. Bara 20 procent klarar godkänt i svenska, engelska och matte. På språkintroduktionen klarar 7 procent examen efter fyra år.

Det hade utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) kanske i tankarna då har sa att det gäller gymnasiet men även komvux, grundvux- eller skräddarsydda yrkesutbildningar. Vilket betyder att det i stort kan röra sig om vilka studier som helst. De ska alltså bara baxas igenom. Pressen blir stor på ansvariga lärare att godkänna personen. Därefter blir det sannolikt press på att ett ”jobb” skakas fram på något sätt, för att ge permanent uppehållstillstånd.

MANSÖVERSKOTTET. I de kulturer där man har ett stort mansöverskott stiger våld och sexbrott mot kvinnor. Det ses som mycket allvarligt och inte önskvärt. Men i Sverige rycker man på axlarna och bygger på obalansen med tiotusentals män från kvinnofientliga kulturer.

Sist men inte minst:

VÅLDTÄKTER. Grova brott och våldtäkter är just denna grupp överrepresenterad i. Enligt Joakim P Jonasson som har kartlagt våldtäkter och bakgrund, bor det 21 000 afghaner i Sverige, ändå är hela 22,9 procent av de som dömts för grov våldtäkt 2012-2017 afghaner. De står också för en fjärdedel av gruppvåldtäkterna. 85 procent av de som dömts för gruppvåldtäkt mot män är afghaner.

Regeringen säger att det inte är en amnesti. Men det är just vad det är. Inte en allmän utan en godtycklig, rättsosäker amnesti för vuxna män utan asylskäl från Afghanistan, som kommer att få en rad olyckliga konsekvenser.